Philips HF3465/01 Manual page 77

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

utskifting
Apparatet inneholder ingen utskiftbare deler unntatt lampen.
Pæren må skiftes ut når den slutter å lyse eller når den lyser dårligere (se også avsnittet Viktig). Du
må bytte ut pæren med en Philips-halogenpære 100 W, 12 V, GY6.35. Det er bare denne pæren som
gir riktig lysintensitet.
Merk: Dette apparatet er utformet for kun å brukes med selvskjermede lamper (fig. 23).
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet Garanti og service.
Bytte ut lampen
1
Ta ut støpselet til apparatet før du skifter lampen.
2
La apparatet avkjøles i cirka 15 minutter.
3
Fjern toppdekslet fra apparatet ved å trykke det ned og vri det mot klokken til O-symbolet
på toppdekslet er på linje med 1-symbolet på lampehuset. (fig. 24)
4
Fjern toppdekslet. (fig. 25)
5
Ta ut den gamle lampen fra lampeholderen (fig. 26).
6
Sett inn pinnene til den nye pæren i pæreholderen. (fig. 27)
Ikke ta på pæren med fingrene. Bruk en klut eller litt papir til å holde pæren når du setter den
i (fig. 28).
7
Plasser toppdekslet tilbake på apparatet.
8
Lås toppdekslet ved å vri det med klokken til 1-symbolet på toppdekslet og 1-symbolet på
lampehuset er på linje. (fig. 29)
Miljø
-
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 30).
garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til
nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i
nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
norsk
77

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465

Table of Contents