Philips HF3490/01 Manual

Philips wake-up light hf3490/01 dock for iphone/ipod dusk simulation
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HF3490

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3490/01

  Related Manuals for Philips HF3490/01

  Summary of Contents for Philips HF3490/01

 • Page 1 HF3490...
 • Page 3 6 7 8 9 10 11 12...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 16 DEutscH 26 Español 37 suomi 48 Français 58 italiano 69 nEDErlanDs 80 norsk 91 português 101 svEnska 112...
 • Page 6: English

  Wake-up light The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last half hour of sleep. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake.
 • Page 7 The appliance is suitable for a mains voltage of 230V and a frequency of 50Hz. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 preparing for use installing the appliance Note: You can also use the Wake-up Light without the base. You only have to install the base when you want to use the Wake-up Light in combination with your iPod/iPhone. Hold the Wake-up Light above the base. Note: Make sure that the iPod/iPhone station is on the left side of the Wake-up Light.
 • Page 9 Note: If you want to adjust the light intensity (top function selector) or volume (bottom function selector), you can simply move the function selector up or down right away. You do not have to press the function selector first. Press the same function selector again to confirm the selected setting. menu functions of middle function selector (sEt) Below you find a description of all functions that can be set in the menu.
 • Page 10 Push the control lever down to the middle position to switch on the alarm. (Fig. 11) The hour indication of the alarm time flashes (Fig. 12). To adjust the time, follow steps 2 to 5. If the alarm time is correct, just wait a few seconds. Move the middle function selector (SET) up or down to select the hour. Note: You can only do this when the hour indication flashes.
 • Page 11 alarm demonstration If you want to get a quick demonstration (60 seconds) of the gradually increasing light level and sound level, activate the test function of the appliance. Push the control lever down to the bottom position for a few seconds until TEST appears on the display (Fig.
 • Page 12 Place the Wake-up Light on the base (see section ‘Installing the appliance’ in chapter ‘Preparing for use’). (Fig. 5) To remove the base, turn the Wake-up Light upside down, push the release slide on the bottom of the base in the direction of the arrow. Then pull the base off the Wake-up Light. (Fig. 6) If necessary, place the one of the adapters in the iPod/iPhone station.
 • Page 13 You can order a new base from your Philips dealer or a Philips service centre under type number 422203617240. Environment Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig.
 • Page 14 If you selected the radio as the alarm sound, the radio may be defective. Switch on the radio after you switch off the alarm to check if the radio works. If it does not work, contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
 • Page 15 Problem Solution The light wakes me too Perhaps the appliance is positioned at a lower level than your head. late Make sure the appliance is located at a height at which the light is not blocked by your bed, duvet or pillow. Also make sure the appliance is not placed too far away.
 • Page 16: Dansk

  Wake-up light Philips Wake-up Light forbereder blidt din krop på at vågne i løbet af den sidste halve times søvn. I de tidlige morgentimer er øjnene mere følsomme over for skarpt lys, end når vi er vågne. I den periode forbereder det forholdsvist lave lysniveau fra simuleret solopgang kroppen på...
 • Page 17 Apparatet kan tilsluttes en netspænding på 230 V og en frekvens på 50 Hz. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
 • Page 18 klargøring installation af apparatet Bemærk: Du kan også bruge Wake-up Light uden basisenheden. Du behøver kun installere basisenheden, når du ønsker at bruge Wake-up Light i kombination med din iPod/iPhone. Hold Wake-up Light over basisenheden. Bemærk: Sørg for at iPod/iPhone-standeren er til venstre for Wake-up Light. Anbring hullerne i bunden af Wake-up Light udfor stifterne på...
 • Page 19 Bemærk: Hvis du vil justere lysintensiteten (øverste funktionsvælger) eller lydstyrken (nederste funktionsvælger), skal du bare rykke funktionsvælgeren op eller ned med det samme. Du behøver ikke trykke på funktionsvælgeren først. Tryk på den samme funktionsvælger igen for at bekræfte den valgte indstilling. menufunktioner for den midterste funktionsvælger (sEt) Nedenfor finder du en beskrivelse af alle funktioner, der kan angives i menuen.
 • Page 20 Dansk Tryk aktiveringsknappen ned til den midterste position for at tænde for alarmen. (fig. 11) Timeangivelsen for vækketidspunktet blinker (fig. 12). Juster tiden iht. trin 2-5. Hvis vækketidspunktet er korrekt, skal du blot vente nogle få sekunder. Ryk den midterste funktionsvælger (SET) op eller ned for at vælge timetal. Bemærk: Du kan kun foretage denne indstilling, når timeangivelsen blinker. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du skubbe aktiveringsknappen op og ned igen for at åbne indstillingen for vækketidspunkt.
 • Page 21 Demonstration af alarmen Hvis du vil have en hurtig demonstration (60 sekunder) af den gradvist stigende lysintensitet og lyd, skal du aktivere apparatets testfunktion. Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position i nogle få sekunder, indtil TEST vises på displayet (fig. 21). Tryk aktiveringsknappen ned igen for at stoppe demonstrationen.
 • Page 22 Anbring Wake-up Light på basisenheden (se afsnittet “Installation af apparatet” i kapitlet “Klargøring”). (fig. 5) Hvis du vil fjerne basisenheden, skal du vende Wake-up Light på hovedet og skubbe udløserskyderen på undersiden af basisenheden i pilens retning. Derefter kan du trække basisenheden af Wake-up Light. (fig. 6) Om nødvendigt skal du anbringe en af adapterne i iPod/iPhone-standeren.
 • Page 23 (fig. 26). reklamationsret og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det nærmeste Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din nærmeste Philips-forhandler.
 • Page 24 Hvis du har valgt radioen som vækkelyd, er radioen muligvis defekt. Tænd for radioen, når du har slukket for alarmen, for at kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Radioen virker ikke.
 • Page 25 Problem Løsning Måske er apparatet ikke beregnet til den tilsluttede netspænding. Sørg for, at den indikerede netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding. Min iPod/iPhone blev Måske anbragte du ikke din iPod/iPhone korrekt i iPod/iPhone- ikke opladet, efter at jeg standeren.
 • Page 26: Deutsch

  DEutscH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Das Philips Wake-up Light macht das Aufwachen angenehmer. Die Lichtintensität der Lampe steigt in den letzten 30 Minuten vor der festgelegten Weckzeit allmählich auf die eingestellte Helligkeit an.
 • Page 27 Das Gerät ist ausgelegt für eine Stromspannung von 230 V und eine Frequenz von 50 Hz. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 28 Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird. Für den gebrauch vorbereiten Das gerät in Betrieb nehmen Hinweis: Sie können das Wake-up Light auch ohne Basisstation verwenden.
 • Page 29 Das gerät benutzen Die 3 Funktionsregler benutzen Auf dem Bedienfeld befinden sich drei Funktionsregler. Mit diesen Reglern können Sie alle Funktionen des Geräts einstellen. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Gerät das Menü automatisch verlässt und die Uhrzeit anzeigt, wenn Sie im Menü (SET) für 5 Sekunden keinen der Regler betätigt haben. Sie können die Funktionsregler wie folgt betätigen: Drücken Sie einen der Funktionsregler, um den Auswahlmodus zu aktivieren.
 • Page 30 Tipp: Stellen Sie die Lichtintensität auf 20 ein, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Prüfen Sie beim Aufwachen, welche Lichtintensität erreicht wurde, indem Sie den oberen Funktionsregler leicht nach oben oder unten bewegen. Auf diese Weise wird die aktuelle Lichtintensität für die Weckfunktion im Display angezeigt.
 • Page 31 Den Weckton einstellen Informationen dazu finden Sie im Abschnitt “Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)” oben. Sie können einen der folgenden Wecktöne auswählen: Musik von Ihrem iPod/iPhone (siehe Abschnitt “iPod/iPhone für den Weckton verwenden”) (Abb. 14). Radio (Abb. 15) Vögel (Abb. 16) Piepton (Abb.
 • Page 32 DEutscH Drücken Sie den unteren Funktionsregler erneut, um das Radio auszuschalten. lautstärke Um die Lautstärke festzulegen, bewegen Sie den oberen Funktionsregler nach oben oder unten, bis Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben. Sie können eine Lautstärke zwischen 1 und 20 auswählen. Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Lautstärke wird automatisch auch als Lautstärke für die Weckfunktion gespeichert.
 • Page 33 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center...
 • Page 34 Lampe nicht funktionieren, besuchen Sie bitte die Philips Website unter www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
 • Page 35 Wenn das Radio nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Das Radio funktioniert Möglicherweise ist das Radio defekt. Setzen Sie sich mit einem Philips nicht. Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Das Radio macht Möglicherweise ist das Rundfunksignal zu schwach.
 • Page 36 Problem Lösung Die Lampe blinkt. Möglicherweise gab es einen Stromausfall. Es ist normal, dass die Lampe nach einem Stromausfall blinkt. Möglicherweise ist das Gerät für die verfügbare Netzspannung nicht geeignet. Die örtliche Netzspannung muss der Spannungsangabe auf dem Gerät entsprechen. Der iPod/das iPhone Vielleicht haben Sie den iPod/das iPhone nicht richtig eingesetzt.
 • Page 37: Español

  Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. La Wake-up Light de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. La intensidad de luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel ajustado 30 minutos antes de la hora fijada para despertarse.
 • Page 38 El aparato es adecuado para voltajes de red de 230 V y frecuencia de 50 Hz. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 39 (cEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 40 Puede manejar los selectores de función de la siguiente forma: Pulse uno de los selectores de función para activar el modo de selección. Mueva el selector de función hacia arriba o abajo para seleccionar un ajuste. Nota: Si mantiene el selector de función en una posición hacia arriba o abajo durante 2 segundos, los ajustes se cambian más rápidamente.
 • Page 41 Nota: Cuando quiera comprobar la intensidad de luz sin encender la lámpara, también puede mover el selector de función superior hacia arriba o abajo para seleccionar un ajuste sin pulsar primero el selector de función. Configuración de la alarma Al configurar la alarma, deberá seleccionar una hora para la misma y el tipo de sonido con el que desea despertarse.
 • Page 42 uso del ipod/iphone como sonido de la alarma Seleccione una canción con la que despertarse (o un álbum o lista de reproducción) en el iPod/iPhone. La canción comienza a reproducirse. Ponga el iPod/iPhone en pausa o apáguelo. Cuando haya seleccionado el iPod/iPhone como sonido de la alarma, la canción que está en pausa comienza a reproducirse a la hora de la alarma establecida.
 • Page 43 uso del ipod/iphone con la Wake-up light Con la base puede utilizar la Wake-up Light como altavoz para el iPod/iPhone. Cuando coloque el iPod/iPhone en su estación, éste se carga automáticamente. El aparato incluye 4 adaptadores de estación para iPod/iPhone, de modo que las versiones de iPod/ iPhone más comunes encajen correctamente en la estación para iPod/iPhone.
 • Page 44 Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 45 Puede que el aparato esté defectuoso. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. La lámpara no se La lámpara tarda aproximadamente 1 segundo en encenderse. Esto es enciende directamente normal, la lámpara necesita calentarse.
 • Page 46 Problema Solución La radio produce un Puede que la señal de emisión sea débil. Mueva el selector de función sonido crepitante. intermedio (SET) hacia arriba o abajo para ajustar la frecuencia y/o cambie la posición de la antena. Asegúrese de haber desenrollado la antena completamente.
 • Page 47 Problema Solución Puede que se haya producido un corte en el suministro de energía. Puede que no haya colocado bien el iPod/iPhone en su estación. La música que reproduce el iPod/ Asegúrese de hacerlo correctamente. Consulte la sección “Uso del iPhone no suena a iPod/iPhone”...
 • Page 48: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Philipsin Wake-up Light -herätysvalon avulla heräät helpommin. Lampun valoteho kasvaa asteittain määritettyyn tasoon asti 30 minuutin aikana ennen määritettyä herätysaikaa. Valo valmistelee elimistöä heräämiseen hellävaraisesti. Herääminen on entistäkin miellyttävämpää, kun käytät herätysäänenä...
 • Page 49 Jos nukut samassa huoneessa toisen ihmisen kanssa, valo saattaa herättää hänet, vaikka hän olisi kauempana laitteesta. Tämä ilmiö johtuu henkilökohtaisista valoherkkyyden eroista. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 50 Kohdenna Wake-up Light -herätysvalon pohjassa olevat reiät alustan tappeihin. Työnnä sen jälkeen Wake-up Light -herätysvalo tappeihin niin, että se napsahtaa paikalleen. (Kuva 5) Kun haluat irrottaa alustan, käännä Wake-up Light -herätysvalo ylösalaisin ja työnnä pohjassa olevaa vapautuskytkintä nuolen suuntaan. Vedä sitten alusta irti Wake-up Light - herätysvalosta.
 • Page 51 Himmennystoiminto: Himmennystoiminnolla voit määrittää valon ja/tai äänen heikkenemään vähitellen valitun ajanjakson aikana (15 minuutista kahteen tuntiin) ennen nukkumaan menoa. Näytön kirkkaus: Voit valita näytön kirkkausasetuksen 1–4. Voit käyttää toiminnon valitsimia seuraavasti: Siirry valikkoon painamalla keskimmäistä valitsinta (SET). Valitse toiminto siirtämällä keskimmäistä toiminnon valitsinta (SET) ylös tai alas. Siirry toimintoon painamalla keskimmäistä...
 • Page 52 Laite siirtyy pois valikosta ja näyttöön tulee kellonaika. Herätys on nyt asetettu. Herätyksen kytkeminen pois käytöstä Voit kytkeä herätystoiminnon pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon. Huomautus: Lamppuun jää virta. Voit katkaista virran painamalla ylintä valitsinta. Huomautus: Herätys (ääni ja/tai valo) sammuu automaattisesti 90 minuutin jälkeen. Herätysäänen asettaminen Katso edellä...
 • Page 53 Vinkki: Voit selata radiotaajuuksia automaattisesti painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) noin kahden sekunnin ajan. Vinkki: Voit varmistaa radiosignaalin laadun suoristamalla antennin kunnolla ja etsimällä sille paikka, jossa vastaanotto on paras mahdollinen. Katkaise radion virta painamalla alinta toimintovalitsinta uudelleen. Äänenvoimakkuus Säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä alinta toimintovalitsinta ylös tai alas. Äänenvoimakkuuden asteikko on 1–20.
 • Page 54 Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Puhdista laitteen ulkopuoli kuivalla liinalla. Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 25). varaosat Voit tilata uuden alustan Philips-jälleenmyyjältä tai Philipsin huoltoliikkeestä tyyppinumerolla 422203617240. Ympäristöasiaa Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun...
 • Page 55 Turvallisuussyistä tämän laitteen lamppua ei voi vaihtaa. Jos lamppu ei toimi, käy Philipsin Internet- sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen (keskuksen puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Philipsin kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
 • Page 56 Ongelma Ratkaisu Herätysääntä ei kuulu, Asettamasi äänenvoimakkuuden taso saattaa olla liian matala. Katso kun herätys käynnistyy. luvun Käyttö kohta Radio/äänenvoimakkuus ja aseta korkeampi äänenvoimakkuuden taso. Olet ehkä kytkenyt herätyksen pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon. Jos olet valinnut herätysääneksi radion, vika voi olla radiossa. Tarkista radion toiminta avaamalla radio, kun olet kytkenyt herätyksen pois käytöstä.
 • Page 57 Ongelma Ratkaisu Wake-up Light -herätysvalo ei ehkä ole kunnolla alustassa. Varmista, että olet kiinnittänyt Wake-up Light -herätysvalon oikein alustaan. Tarkista, että virtajohto ja/tai antenni eivät ole juuttuneet alustan ja Wake-up Light -herätysvalon väliin. Wake-up Light -herätysvalon pistoke ei ehkä ole kunnolla pistorasiassa. Työnnä...
 • Page 58: Français

  Philips ne possèdent pas cette fonctionnalité. Effets de l’Éveil lumière L’Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps au réveil pendant la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée.
 • Page 59 Cet appareil est conçu pour une tension secteur de 230 V et une fréquence de 50 Hz. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
 • Page 60 Français champs électromagnétiques (cEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
 • Page 61 Vous pouvez actionner les bouton de paramétrage de la manière suivante : Appuyez sur l’un des boutons de paramétrage pour activer le mode Sélection. Tournez le bouton de paramétrage vers le haut ou le bas pour sélectionner un réglage. Remarque : Si vous maintenez le bouton de paramétrage vers le haut pendant 2 secondes, les réglages sont parcourus plus rapidement.
 • Page 62 Remarque : Si vous souhaitez vérifier l’intensité lumineuse sans allumer la lampe, vous pouvez également tourner le bouton de paramétrage supérieur vers le haut ou le bas sans appuyer préalablement dessus pour sélectionner un réglage. réglage de l’alarme Lors du réglage de l’alarme, vous choisissez l’heure de l’alarme et le type de sonnerie qui sera diffusée à...
 • Page 63 Jungle africaine (fig. 18) Carillon éolien (fig. 19) utilisation de votre ippod/iphone comme son d’alarme Sélectionnez une chanson (ou un album/playlist) de réveil sur votre iPod/iPhone. La lecture de cette chanson démarre. Mettez la pause ou arrêtez la chanson sur votre iPod/iPhone. Une fois votre iPod/iPhone sélectionné...
 • Page 64 utilisation de votre ipod/iphone avec l’Éveil lumière Le socle permet d’utiliser l’Éveil lumière en tant qu’enceinte pour votre iPod/iPhone. Lorsque vous placez l’iPod/iPhone sur la station d’accueil pour iPod/iPhone, celui-ci se charge automatiquement. L’appareil est fourni avec 4 adaptateurs de station d’accueil pour iPod/iPhone permettant à la station de recevoir les modèles d’iPod/iPhone les plus courants.
 • Page 65 Pour des questions de sécurité, la lampe de cet appareil ne peut pas être remplacée. En cas de dysfonctionnement de l’appareil ou de la lampe, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez ce numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale).
 • Page 66 Cette durée dépend de l’utilisation qui est faite de l’appareil. En cas d’utilisation intensive, la durée de vie de l’ampoule peut être réduite. L’ampoule n’est pas remplaçable. Si cette dernière ne fonctionne plus, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. L’appareil devient Ce phénomène est normal car l’appareil accumule la chaleur dégagée...
 • Page 67 Solution La radio ne fonctionne La radio est peut-être défectueuse. Contactez le Service pas. Consommateurs Philips de votre pays. La radio émet des Le signal radio est peut-être trop faible. Tournez le bouton de grésillements. paramétrage central (SET) vers le haut ou le bas pour régler la fréquence, et/ou changez la position de l’antenne.
 • Page 68 Problème Solution La fiche électrique de l’Éveil lumière n’a peut-être pas été correctement insérée dans la prise secteur. Branchez-la correctement sur la prise secteur. Il y a peut-être eu une panne de courant. L’enceinte de l’Éveil Vous avez peut-être mal placé l’iPod/iPhone dans la station d’accueil. lumière ne diffuse pas Veillez à...
 • Page 69: Italiano

  Nota Solo il modello HF3490 supporta la funzione iPod/iPhone. gli effetti della Wake-up light La Wake-up Light di Philips prepara gradualmente il vostro corpo al risveglio nella mezz’ora che precede l’orario della sveglia. Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siete svegli.
 • Page 70 (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente...
 • Page 71 predisposizione dell’apparecchio installazione dell’apparecchio Nota Potete utilizzare la Wake-up Light anche senza la base che è necessaria solo per l’utilizzo dell’iPod/ iPhone. Tenete la Wake-up Light sopra la base. Nota Accertatevi che la stazione per iPod/iPhone si trovi sul lato sinistro della Wake-up Light. Allineate i fori sulla base della Wake-up Light con i pin sulla base.
 • Page 72 Nota Se desiderate regolare l’intensità luminosa (selettore di funzione superiore) o il volume (selettore di funzione inferiore), è sufficiente spostare il selettore di funzione in alto o in basso. Non è necessario premere prima il selettore di funzione stesso. Premete nuovamente lo stesso selettore di funzione per confermare l’impostazione selezionata.
 • Page 73 impostazione della sveglia Quando impostate la sveglia, è necessario scegliere l’orario e il tipo di suono per il risveglio. La sveglia è impostata quando il simbolo relativo è visibile sul display. L’intensità luminosa aumenta lentamente fino al livello desiderato per i 30 minuti che precedono l’ora impostata per la sveglia. Il suono aumenta lentamente nell’arco di 90 secondi fino al livello desiderato a partire dall’ora impostata per la sveglia.
 • Page 74 Impostate l’iPod/iPhone sulla posizione di pausa oppure spegnetelo. Se avete selezionato il vostro iPod/iPhone come sveglia, il brano in pausa viene riprodotto quando scatta l’allarme. Nota Se l’iPod/iPhone non è in grado di riprodurre il brano selezionato, viene riprodotto il suono degli uccellini della Wake-up Light all’orario stabilito per la sveglia.
 • Page 75 La base è compatibile con le seguenti versioni di iPod/iPhone: iPod nano 1 G iPod nano 2 G iPod nano 3 G iPod nano 4 G iPod touch iPod Touch 2 G iPod 5 G (video) 30 GB iPod classic 80 GB/120 GB iPod 5 G (video) 60 GB/80 GB iPod classic 160 GB iPhone...
 • Page 76 (fig. 26). garanzia e assistenza Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia).
 • Page 77 In caso di uso intenso, la lampada potrebbe non durare così a lungo. La lampada non è sostituibile. Se la lampada si rompe, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Durante l’uso, È...
 • Page 78 Problema Soluzione La radio non funziona. La radio potrebbe essere difettosa. Contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. La radio produce Il segnale di trasmissione potrebbe essere debole. Spostate il selettore di suoni distorti. funzione centrale (SET) in alto o in basso per regolare la frequenza e/o modificate la posizione dell’antenna muovendola.
 • Page 79 Problema Soluzione Potrebbe essersi verificato un blackout. L’iPod/iPhone potrebbe non essere stato posizionato correttamente La musica riprodotta dall’iPod/iPhone non nella relativa stazione. Assicuratevi di posizionarlo in maniera corretta. fuoriesce Consultate il capitolo “Modalità d’uso dell’apparecchio”, sezione “Utilizzo dall’altoparlante dell’iPod/iPhone”. della Wake-up Light. Il livello dell’audio è...
 • Page 80: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. De Philips Wake-up Light helpt u aangenamer wakker te worden. De lichtintensiteit van de lamp neemt in de 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk toe tot het ingestelde niveau.
 • Page 81 Het apparaat is geschikt voor een voltage van 230V en een frequentie van 50Hz. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
 • Page 82 Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 83 Druk op een van de functieknoppen om de keuzemodus te activeren. Beweeg de functieknop omhoog of omlaag om een instelling te kiezen. Opmerking: Als u de functieknop gedurende 2 seconden omhoog of omlaag houdt, veranderen de instellingen sneller. Opmerking: Als u de lichtintensiteit (bovenste functieknop) of het volume (onderste functieknop) wilt aanpassen, kunt u de functieknop direct omhoog of omlaag bewegen.
 • Page 84 De wekfunctie instellen Als u de wekfunctie instelt, kiest u een wektijd en het type geluid waarmee u wilt worden gewekt. De wekfunctie is ingesteld wanneer het weksymbool zichtbaar is op het display. De lichtintensiteit neemt langzaam toe tot het gekozen niveau tijdens de laatste 30 minuten voor de ingestelde wektijd.
 • Page 85 Als u uw iPod of iPhone als wekgeluid hebt gekozen, wordt het gepauzeerde liedje op de ingestelde wektijd afgespeeld. Opmerking: Als de iPod of iPhone het gekozen liedje niet kan afspelen, wordt op de ingestelde wektijd het vogelgeluid van de Wake-up Light afgespeeld. sluimeren Duw de bedieningshendel omlaag naar de onderste stand wanneer het wekgeluid afgespeeld wordt. (fig. 20)
 • Page 86 Het apparaat wordt geleverd met 4 adapters voor het iPod/iPhone-station, zodat de meest gangbare iPod- en iPhone-modellen goed in het iPod/iPhone-station passen. U kunt de voet met de volgende iPods en iPhones gebruiken: iPod nano 1G iPod nano 2G iPod nano 3G iPod nano 4G iPod Touch iPod Touch 2G...
 • Page 87 (fig. 26). garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad).
 • Page 88 Bij intensief gebruik gaat de lamp mogelijk minder lang mee dan verwacht. De lamp kan niet worden vervangen. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land als de lamp kapot gaat. Het apparaat wordt Dit is normaal, want het apparaat wordt verwarmd door het licht van tijdens gebruik warm.
 • Page 89 Probleem Oplossing De radio werkt niet. De radio is mogelijk defect. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Ik hoor kraakgeluiden Wellicht is het uitzendsignaal zwak. Beweeg de middelste functieknop op de radio. (SET) omhoog of omlaag om de frequentie te wijzigen en/of pas de stand van de antenne aan door deze in verschillende richtingen te bewegen.
 • Page 90 Probleem Oplossing Mogelijk is de stekker van de Wake-up Light niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de stekker goed in het stopcontact. Misschien is er een stroomstoring geweest. De muziek die op de Misschien hebt u de iPod/iPhone niet goed in het iPod/iPhone-station iPod of iPhone wordt geplaatst.
 • Page 91: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Det er mer behagelig å våkne til Philips Wake-up Light. Lysintensiteten til lampen øker gradvis til det angitte nivået 30 minutter før angitt vekketid.
 • Page 92 Apparatet passer til en nettspenning på 230 V og en frekvens på 50 Hz. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 93 Før bruk installere apparatet Merk: Du kan også bruke Wake-up Light uten sokkelen. Du trenger bare installere sokkelen når du vil bruke Wake-up Light sammen med iPod/iPhone. Hold Wake-up Light over sokkelen. Merk: Se til at iPod-/iPhone-stasjonen er på venstre side av Wake-up Light. Juster hullene under Wake-up Light etter pinnene på...
 • Page 94 norsk Merk: Hvis du vil justere lysintensiteten (øvre funksjonsvelger) eller volumet (nedre funksjonsvelger), er det bare å flytte funksjonsvelgeren opp eller ned med det samme. Du trenger ikke å trykke på funksjonsvelgeren først. Trykk på den samme funksjonsvelgeren på nytt for å bekrefte den valgte innstillingen. menyfunksjoner for midtre funksjonsvelger (sEt) Nedenfor finner du en beskrivelse av alle funksjonene som kan angis i menyen.
 • Page 95 Indikatoren for timer i alarmklokkeslettet blinker (fig. 12). Følg trinnene 2 til 5 for å angi klokkeslettet. Hvis alarmtiden er riktig, venter du noen sekunder. Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å velge timen. Merk: Du kan bare gjøre dette hvis indikatoren for timer blinker. Hvis den ikke blinker, trykker du kontrollspaken først opp og deretter ned for å...
 • Page 96 Trykk kontrollspaken ned til nederste posisjon noen sekunder til TEST vises på skjermen (fig. 21). Trykk ned kontrollspaken på nytt for å stoppe demonstrasjonen. Merk: Apparatet fortsetter å kjøre alarmdemonstrasjonen til du trykker ned kontrollspaken på nytt. Testen stopper automatisk etter 9 timer. radio/volum Trykk på den nedre funksjonsvelgeren for å slå på radioen. (fig. 22) Flytt den midtre funksjonsvelgeren (SET) opp eller ned for å...
 • Page 97 Rengjør utsiden av apparatet med en tørr klut. Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 25). utskifting Du kan bestille en ny sokkel fra din lokale Philips-forhandler eller et Philips-servicesenter med typenummeret 422203617240. miljø Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en...
 • Page 98 Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke lampen i apparatet byttes. Hvis apparatet eller lampen ikke fungerer, bør du gå til Philips’ webområde på www.philips.com eller ta kontakt med din lokale Philips- forhandler (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukerstøtte i nærheten, bør du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 99 Hvis du valgte radioen som alarmlyd, kan radioen være defekt. Slå på radioen etter at du har slått av alarmen, for å kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, kontakter du Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor. Radioen virker ikke.
 • Page 100 Problem Løsning Wake-up Light ble kanskje ikke plassert riktig på sokkelen. Kontroller at Wake-up Light er plassert riktig på sokkelen. Kontroller at ledningen og/eller antennen ikke er klemt mellom sokkelen og Wake-up Light- enheten. Kanskje støpslet til Wake-up Light ikke er ordentlig festet i stikkontakten.
 • Page 101: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. O Wake-up Light Philips ajuda-o a acordar de forma mais agradável. A intensidade da luz aumenta gradualmente até...
 • Page 102 O aparelho adequa-se a uma voltagem eléctrica de 230 V e a uma frequência de 50 Hz. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 103 (EmF) Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.
 • Page 104 Nota: Se estiver no menu (SET) e não accionar o selector de função num período de 5 segundos, o aparelho abandona automaticamente o menu e volta a apresentar a hora do relógio. Pode utilizar os selectores de função da seguinte maneira: Prima um dos selectores de função para activar o modo de selecção.
 • Page 105 Para desligar a lâmpada, prima novamente o selector de função. Nota: Quando quiser verificar qual é a intensidade de luz sem ter de ligar a lâmpada, também pode deslocar o selector de função superior para cima ou para baixo para seleccionar um valor sem ter de premir inicialmente o selector de função.
 • Page 106 utilizar o seu ipod/iphone como som do alarme Seleccione uma música (ou álbum/lista de reprodução) para o despertar no seu iPod/iPhone. O iPod/iPhone começa a reproduzir essa música. Coloque o iPod/iPhone em pausa ou desligue-o. Se tiver seleccionado o seu iPod/iPhone como som do alarme, a música que estiver em pausa é a que começa a ser reproduzida na hora definida para o alarme.
 • Page 107 utilizar o seu ipod/iphone com o Wake-up light Com a base, pode utilizar o Wake-up Light como altifalante do seu iPod/iPhone. Quando colocar o iPod/iPhone na estação de iPod/iPhone, ele é carregado automaticamente. O aparelho é fornecido com 4 adaptadores para estação de iPod/iPhone para garantir que as versões mais comuns de iPod/iPhone encaixem correctamente na estação de iPod/iPhone.
 • Page 108 (fig. 26). garantia e assistência Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 109 A lâmpada não é substituível. Se a lâmpada deixar de funcionar, contacte o Centro de Assistência ao Consumidor da Philips do seu país. O aparelho aquece Isto é normal porque o aparelho aquece com o calor da luz da lâmpada durante a utilização.
 • Page 110 Problema Solução O rádio produz um O sinal de transmissão pode ser fraco. Desloque o selector de função ruído de crepitação. intermédio (SET) para cima ou para baixo, ajustar a frequência e/ou desloque a antena para conseguir uma posição que melhore a recepção. Verifique se esticou bem a antena.
 • Page 111 Problema Solução Talvez tenha ocorrido alguma falha de corrente eléctrica. Talvez não tenha colocado o iPod/iPhone correctamente na estação de A música reproduzida no iPod/iPhone não é iPod/iPhone. Certifique-se de que coloca o iPod/iPhone correctamente emitida pelo altifalante na estação de iPod/iPhone. Consulte o capítulo “Utilizar o aparelho”, do Wake-up Light.
 • Page 112: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Philips Wake-up Light hjälper dig att vakna på ett trivsammare sätt. Lampans ljusintensitet ökar gradvis till den inställda nivån under 30-minutersperioden före den inställda väckningstiden.
 • Page 113 Apparaten passar för en nätspänning på 230 V och en frekvens på 50 Hz. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
 • Page 114 Håll Wake-up Light ovanför basenheten. Obs! Se till att iPod/iPhone-stationen är på vänster sida av Wake-up Light. Rikta in hålen på undersidan av Wake-up Light mot stiften på basenheten. Tryck sedan fast Wake-up Light på stiften tills den klickar fast. (Bild 5) Ta bort basenheten genom att vända Wake-up Light upp och ned och skjuta frigöringsreglaget på...
 • Page 115 menyfunktioner för funktionsväljaren i mitten (sEt) Nedan finns en beskrivning av alla funktioner som kan ställas in på menyn. Funktionerna visas på menyn i följande ordning: Klocktid Larmtid Larmljud Skymningsfunktion: Du kan använda skymningsfunktionen när du vill att ljuset och/eller ljudet ska vara på...
 • Page 116 Ställ in timmen genom att föra funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt. Obs! Du kan endast göra detta när timangivelsen blinkar. Om så inte är fallet trycker du kontrollreglaget uppåt och nedåt igen så att larmtidsläget öppnas. Du kan även ställa in larmtiden på menyn. Se avsnittet Menyfunktioner för funktionsväljaren i mitten (SET) i det här kapitlet.
 • Page 117 Obs! Larmdemonstrationen fortsätter att köras tills du trycker ned kontrollreglaget igen. Testet stoppas automatiskt efter 9 timmar. radio/volym Slå på radion genom att trycka på den nedre funktionsväljaren. (Bild 22) Välj önskad radiofrekvens genom att föra funktionsväljaren i mitten (SET) uppåt eller nedåt (Bild 23).
 • Page 118 Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 25). Byten Du kan beställa en ny basenhet hos din Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud. miljön Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en...
 • Page 119 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips- återförsäljare.
 • Page 120 Om du har valt radion som larmljud kan det hända att radion är trasig. Slå på radion efter att du har stängt av larmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
 • Page 121 Problem Lösning Du kanske inte hade placerat Wake-up Light på rätt sätt på basenheten. Se till att placera Wake-up Light korrekt på basenheten. Se till att nätsladden och/eller antennen inte fastnat mellan basenheten och Wake-up Light. Kontakten kanske inte har satts i ordentligt i vägguttaget. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.
 • Page 122 For indoor use only...
 • Page 124 4222.002.7503.2...

This manual is also suitable for:

Hf3490/60Hf3490

Table of Contents