Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 68

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

nEDErlanDs
68
U kunt een van de volgende geluiden kiezen:
-
Radio (fig. 16)
-
Vogels (fig. 17)
-
Piepje (fig. 18)
sluimeren
1
Duw de bedieningshendel omlaag naar de onderste stand wanneer het wekgeluid afgespeeld
wordt. (fig. 19)
De lamp blijft branden op het gekozen intensiteitsniveau, maar het wekgeluid stopt. Na 9
,
minuten wordt het wekgeluid automatisch opnieuw afgespeeld.
Opmerking: De sluimertijd van 9 minuten staat vast; de tijdsduur kan niet worden aangepast.
Opmerking: Als u de bedieningshendel met te veel kracht naar beneden duwt, kan deze naar de 'uit'-
stand terugspringen.
Demonstratie van de wekfunctie
Als u een snelle demonstratie (60 seconden) van het geleidelijk toenemende licht- en geluidsniveau
wilt, activeert u de testfunctie van het apparaat.
1
Duw de bedieningshendel enkele seconden naar de onderste stand tot 'TEST' op het display
verschijnt (fig. 20).
2
Duw de bedieningshendel opnieuw omlaag om de demonstratie te stoppen.
Opmerking: Het apparaat gaat door met de demonstratie van de wekfunctie totdat u de
bedieningshendel opnieuw omlaag duwt. De test stopt automatisch na 9 uur.
radio/volume (alleen HF3470)
1
Schakel de radio in door op de aan/uitknop voor radio te drukken. (fig. 21)
2
Druk op de menuknop + en - om de gewenste radiofrequentie te kiezen. (fig. 9)
Tip: Om automatisch naar radiofrequenties te zoeken, houdt u de menuknop + of - ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
Tip: Om zeker te zijn van een goed radiosignaal, wikkelt u de antenne helemaal af en brengt u deze in
verschillende posities tot u de positie met de beste ontvangst hebt gevonden.
3
Schakel de radio uit door nogmaals op de aan/uitknop voor radio te drukken.
volume
1
Druk op de knop voor hoger volume of de knop voor lager volume om het volume in te
stellen. (fig. 22)
U kunt kiezen uit een volumeniveau tussen 1 en 20.
Opmerking: Het gekozen volumeniveau wordt ook automatisch ingesteld als het volumeniveau voor de
wekker.
De displayhelderheid instellen
1
Druk op de MENU-knop om het menu te openen (fig. 8).
2
Druk op de menuknop + of - om de displayhelderheid te selecteren (fig. 9).
3
Druk op de SELECT-knop om het displayhelderheidmenu weer te geven (fig. 10).
4
Druk op de menuknop + en - om de helderheid van de display te wijzigen (fig. 9).
5
Druk op SELECT om uw keuze te bevestigen (fig. 10).

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465