Download Print this page

Svenska - Philips HF3465/01 Manual

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

svEnska

88
introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Philips Wake-up Light hjälper dig att vakna på ett trivsammare sätt. Lampans ljusintensitet ökar
gradvis till den inställda nivån under 30-minutersperioden före den inställda väckningstiden. Ljuset
förbereder varsamt din kropp på att vakna vid den inställda tidpunkten. Om du vill göra det ännu
mer trivsamt att vakna kan du använda naturliga ljud eller FM-radio (endast HF3470).
Wake-up lights effekter
Philips Wake-up Light förbereder varsamt din kropp på att vakna under den sista halvtimmens sömn.
Tidigt på morgonen är våra ögon mer ljuskänsliga än när vi är vakna. Under den perioden
förbereder de relativt låga nivåerna av en simulerad naturlig soluppgång kroppen på att vakna och bli
pigg. Människor som använder Wake-up Light har lättare att vakna, är generellt sett på bättre
morgonhumör och känner sig mer energiska. Eftersom känsligheten varierar från person till person
kan du ställa in ljusintensiteten på Wake-up Light på en nivå som stämmer överens med din
ljuskänslighet, så att du kan få bästa möjliga start på dagen.
Mer information om Wake-up Light finns på www.philips.com.
allmän beskrivning (Bild 1)
A Ventilationshål
B Lamphölje
C Nätsladd
D Antenn
E
Teckenfönster
1
Timangivelse för klocktid/larmtid
2
Klocksymbol
3
Larmsymbol
4
Radiosymbol (endast HF3470)
5
Symbol för fågelljud (endast HF3470)
6
Symbol för pipljud
7
Symbol för teckenfönstrets ljusstyrka
8
Ljudnivåsymbol
9
Radiofrekvenssymbol (endast HF3470)
10 Ljussymbol
F
Minusknapp -
G MENU-knapp (meny)
H SELECT-knapp
I
Plusknapp +
J
Kontrollreglage med lägen för larm av, larm på och snooze
K Knappar på apparatens sida
1
Ljusintensitetsknapp +
2
På/av-knapp för ljus
3
Ljusintensitetsknapp -
4
Knapp för att höja volymen
5
På/av-knapp för radio (endast HF3470)
6
Knapp för att sänka volymen

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465