Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 74

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

norsk
74
Før bruk
stille klokken
1
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Indikatoren for timer begynner å blinke på skjermen for å angi at du må stille inn
,
klokkeslettet (fig. 6).
2
Trykk på menyknappen + eller - for å angi timene.
Merk: Du kan bare gjøre dette mens du er i menyen for å stille klokken og mens timeindikatoren blinker.
Hvis dette ikke er tilfellet, kan du trykke på MENU-knappen, bruke menyknappene + eller - til å stille
klokken og trykke på SELECT-knappen for å bekrefte. Du er nå i menyen for å stille klokken.
3
Trykk på SELECT-knappen for å bekrefte.
Indikatoren for minutter begynner å blinke (fig. 7).
,
4
Trykk på menyknappen + eller - for å angi minuttene.
5
Trykk på SELECT-knappen for å bekrefte.
Apparatet forlater menyen, og klokkeslettet som er stilt inn, vises på skjermen.
,
Apparatet er nå klart til bruk.
Merk: Hver gang støpslet fjernes fra stikkontakten i mer enn ca. 15 minutter, må du stille inn
klokkeslettet på nytt, slik det er beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker å endre det angitte klokkeslettet mens
støpslet fortsatt sitter i stikkontakten, går du til delen Menyfunksjoner i avsnittet Bruke apparatet.
Bruke apparatet
Menyfunksjoner
Nedenfor finner du en beskrivelse av alle funksjonene som kan angis i menyen. Disse funksjonene
vises i menyen i følgende rekkefølge:
-
Klokkeslett
-
Alarmtid
-
Alarmlyd (bare HF3470)
-
Vise lysstyrke: Du kan velge lysstyrke på skjermen mellom 1 og 4.
Du kan angi menyfunksjonene på følgende måte:
1
Trykk på MENU-knappen for å gå inn i menyen (fig. 8).
2
Trykk på menyknappen + eller - for å velge en funksjon. (fig. 9)
3
Trykk på SELECT-knappen for å angi denne funksjonen (fig. 10).
4
Trykk på menyknappen + eller - for å endre en innstilling. (fig. 9)
5
Trykk på SELECT-knappen for å bekrefte (fig. 10).
Bruke lampen
Du kan bruke apparatet som en nattbordlampe.
1
Hvis du vil slå på lampen, kan du trykke på knappen for å slå lampen av og på. (fig. 11)
2
Trykk på lysintensitetsknappen + og - for å velge en lysintensitet (fig. 12).
Du kan velge lysintensitet mellom 1 og 20.
Merk: Det tar ca. 1 sekund før lampen slås på. Det er normalt, siden lampen må varmes opp.
Merk: Lysintensiteten som er valgt, er automatisk angitt som lysintensitetsnivået for alarmen.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465