Download Print this page

Parameters - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
9.4.1.

Parameters

Parameter
Optimisatie aan *)
Minimum aan-tijd *)
Keuze tussen AM-PM/24 h
Accessoires
Reset tijds/temperatuurprogramma
Warmen/Koelen
Pompwerking*)
Aantal schakelingen per uur *)
Systeemleider
Maximum temperatuur
Minimum temperatuur
Offset
Proportionele band *)
Storingsbeveiligingsmode *)
Fabrieksreset van de parameters
Maximum ruimtetemperatuur
Minimum ruimtetemperatuur
Mengklep looptijd
Nadraaitijd van de pomp
*) Parameters kunnen niet gebruikt worden met HM 80!
Parameter lijst CM67RFMV
Parameter
Nummer
Optimalisatie
1:OP
Min. aantijd
2:Ot
AM-PM/24 u display
3:Cl
ATS module
4:At
Reset tiijd/temp
5:rP
programma
Druk op
om naar categorie 2 te gaan
PROG 2
Warmen/koelen
6:HC
Pompwerking
8:PE
Aantal schakelingen
9:Cr
Systeemleider
10:St
Max temp.
11:UL
Min temp.
12:LL
Offset
13:tO
Proportionele band
15:Pb
Communicatiefout
16:LC
Max. ruimtetemp.
17:uF
Minimum ruimtetemp.
18:LF
Looptijd mengklep
19:Ar
Nadraaitijd pomp
20:Pr
Fabrieksinstelling
21:FS
Omschrijving
De Chronotherm kan zodanig ingesteld worden dat zowel 's morgens, als
's namiddags de gewenste temperatuur reeds bij aanvang van de
comfortperiode wordt bereikt (bv. programmatiepunt 1 = 7 uur en 21 °C).
De optimalisatieperiode vangt maximaal 3 uur voor de desgewenste
comfortperiode aan
Minimum aan tijd van de ketel tussen 2 schakelingen
Aanduiding van de klok (AM/PM 12 uren or 24 uren)
ATS module
Het tijdsprogramma van de gebruiker gaat terug naar de fabrieksinstelling
Omschakelen tussen warmen en koelen
De geforceerde pompwerking elke 24uur gedurende 20s
Instelbaar tussen 3,6,9 en 12 schakelingen per uur
Als meer dan één CM67RFMV wordt gebruikt dient de CM67RFMV als
systeemleider te worden geconfigureerd.
Maximum waarde voor gevraagde temperatuur instelbaar in CM67RFMV
Minimum waarde voor gevraagde temperatuur instelbaar in CM67RFMV
De gemeten temperatuur kan worden bijgesteld met +/– 3 °C
Bandbreedte
De CM67RF laat u toe, indien de RF communicatie verbroken wordt, om
de werking van de verwarmingsinstallatie te bepalen, naargelang de
storingsbeveiligingsmode. De fabrieksinstelling zal het HC60 uitgangsrelais
uitschakelen bij communicatieverlies. Indien u kiest voor instelling 1, dan
zal de ketel in een cyclus schakelen van 2 min AAN / 8 min UIT
Reset van de parameters naar de fabrieksinstelling
Als de maximum ruimtetemperatuur wordt bereikt schakelt de pomp
meteen uit
Minimum ruimtetemperatuur
Instelling van de voorgeschreven looptijd van de mengklep
Als de mengklep gesloten is, draait de pomp nog na gedurende deze
ingestelde tijd
Mogeljikheden
0 (uitgeschakeld) / 1 (ingeschakeld)
1(1)5
0 (24 h)/1(12 h)
{0,1} 1
0 (gebruiker) / 1 (fabrieksinstelling)
0 (koelen)/1 (warmen)
0 (uitgeschakeld)/) / 1 (ingeschakeld)
{3,6,9,12}
0 (standaard) / 1 (systeemleider)
21 (1) 30
5 (1) 16
-3.0 (0.1) 3.0
1.5 (0.1) 3.0
0 (relais uit) / 1 (relais 20 % aan 80 % uit)
0 °C to 99 °C
0 °C to 50 °C
0...240 s
0 to 99 minuten
0 (aangepast) / 1 (fabrieksinstelling)
Fabrieksinstelling
Categorie
0 (uitgeschakeld)/
1
1 min
1
0 (24 h)
1
0 (geen module)
1
0 (gebruiker)
1
1 (warmen)
2
0 (uitgeschakeld)/)
2
6 schakelingen/u
2
0 (standaard)
2
30 °C
2
5 °C
2
0 K
2
1.5 K
2
0 (relais uit)
2
55 °C
2
15 °C
2
150 s
2
15 minuten
2
1 (fabrieksinstelling)
2
Appendix
59

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80