Download Print this page

Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual page 46

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dodatek
Parametr
Master czasu systemowego
Górna granica temperatury
Dolna granica temperatury
Przesunięcie temperatury
(Offset)
Zakres proporcjonalności
Awaria komunikacji
Maksymalna wartość zadana
zasilania
Minimalna wartość zadana
zasilania
Czas pracy mieszacza
Czas opóźnienia pompy
Resetować wszystkie
nastawy do nastaw
fabrycznych
46
Numer nastawy
Zakres
10:St
0 (użytkowanie
standardowe
regulatora
pomieszczenia) /
1 (regulator
pomieszczenia
skonfigurowany jako
master)
11:UL
21 (1) 30
12:LL
5 (1) 16
13:tO
-3.0 (0.1) 3.0
15:Pb
1.5 (0.1) 3.0
16:LC
0 (wyłączony
przekaźnik)/
1 (Relay 20% on 80%
off)
17:uF
0 °C...99 °C
18:LF
0 °C...50 °C
19:Ar
0...240 s
20:Pr
0...99 minut
21:FS
0 (zmienione)/
1 (fabryczne)
Kategoria
Nastawy
standardowe
0 (użytkowanie
2
standardowe)
30°C
2
5°C
2
0 K
2
1,5 K
2
0 (wyłączony
2
przekaźnik)
55 °C
2
15 °C
2
150 s
2
15 minut
2
1 (nastawy fabryczne)
2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80