Download Print this page

Przegląd Funkcji; Chronotherm Cm67Rfmv; Uniwersalny Nastawnik Zaworu Mieszającego Hm 80; Bieg Wymuszony Mieszacza/Pompy - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.4.
Przegląd funkcji
• Regulacja temperatury pomieszczenia z czujnikiem i bez
czujnika temperatury zasilania T7414C1012
• Zintegrowany przekaźnik pompy
• Nastawa czasu biegu mieszacza
• Nastawa ograniczenia temperatury zasilania
• Nastawa czasu opóźnienia pompy
• Ogrzewanie/Chłodzenie
• Prosta kontrola komunikacji radiowej
• Prosta kontrola funkcjonowania mieszacza
(Przycisk OTWARTY/ZAMKNIĘTY)
• Bezprzewodowe sterowanie kotła przez moduł
przekaźnika HC60NG/R6660D
3.5.

Chronotherm CM67RFMV

Za pomocą Chronotherm CM67RFMV można z
wyprzedzeniem nastawić zadane wartości temperatury
pomieszczenia z programem czasowym tak, aby
pomieszczenie lub pomieszczenia były ogrzewane tylko w
żądanym czasie.
W komfortowy sposób można zaoszczędzić bardzo dużo
energii grzewczej za pomocą indywidualnie nastawnego
programu dziennego i tygodniowego oraz przycisku
Wakacje.
CM67RFMV komunikuje się z HM 80 i dzięki komunikacji
bezprzewodowej można go łatwo zainstalować.
3.6.
Uniwersalny nastawnik zaworu
mieszającego HM 80
HM 80 steruje mieszaczem zależnie od wartości zadanej
temperatury pomieszczenia i komunikuje się z Chrono-
thermem CM67RFMV. Urządzenie posiada poza tym
wyjście przekaźnikowe do sterowania pompą i przyłącze dla
czujnika temperatury zasilaina.
Bez czujnika temperatury zasilania
Bez czujnika temperatury zasilania pozycja mieszacza jest
nastawiana odpowiednio do wartości zadanej temperatury
pomieszczenia i do wartości rzeczywistej.
Z czujnikiem temperatury zasilania
Z czujnikiem temperatury zasilania pozycja mieszacza jest
nastawiana odpowiednio do obliczonej wartości zadanej
temperatury zasilania i do mierzonej wartości temperatury
zasilania.
Wartość zadana temperatury zasilania jest obliczona z
wartości zadanej temperatury pomieszczenia i z odchylenia
od wartości rzeczywistej.
3.6.1.

Bieg wymuszony mieszacza/pompy

Bieg wymuszony mieszacza
W ciągu tygodnia mieszacz musi być jeden raz otwarty.
Jeżeli to nie nastąpi, mieszacz zostaje otwarty i ponownie
zamknięty. Podczas biegu wymuszonego pompa jest
wyłączona.
Bieg wymuszony pompy
W ciągu tygodnia pompa musi być jeden raz włączona.
Jeżeli to nie nastąpi, bieg wymuszony zostaje aktywowany
przez pięć minut. Podczas biegu wymuszonego mieszacz
jest zamknięty.
3.6.2.
Pozycja krańcowa mieszacza
Przy dojściu do danej pozycji krańcowej (OTWARTY/
ZAMKNIĘTY) mieszacz zostaje włączony z wielokrotnością
czasu biegu, aby zapewnić osiągnięcie pozycji krańcowej.
3.6.3.
Funkcja chłodzenia
HM 80 może być stosowany również jako nastawnik
chłodzenia.
Program czasowy jest do dyspozycji tylko dla grzania lub
chłodzenia. Przy aktywowaniu funkcji chłodzenia należy
dopasować program czasowy.
Funkcję chłodzenia można aktywować
parametrem 6:HC (patrz lista parametrów).
3.6.4.
Przywrócenie napięcia
Po włączeniu napięcia mieszacz przyjmuje najpierw pozycję
ZAMKNIĘTY i potem znowu dochodzi do swojej pozycji.
Po włączeniu napięcia pompa pracuje co najmniej przez
zadany czas.
3.6.5.

Awaria komunikacji

Jeżeli HM 80 przez więcej niż 3 godziny nie odbiera
żadnego sygnału radiowego od CM67RFMV, LED 4 miga
(9/1 Włącz/Wyłącz). Jeżeli sygnał jest odbierany, miganie
gaśnie automatycznie.
Przy awarii wartości zadanej temperatury pomieszczenia
przyjęta zostaje w trybie grzania wartość zadana 20 °C, a w
trybie chłodzenia 26 °C.
Przy błędzie odczytu rzeczywistej temperatury
pomieszczenia, temperatura zasilania nie spadnie poniżej
minimalnej.
3.7.
Czujnik temperatury zasilania
T7414C1012
Czujnik temperatury zasilania mierzy temperaturę zasilania
do regulacji oraz min./maks. ograniczenie temperatury,
nastawiony czas opóźnienia pompy.
4. Obsługa CM67RFMV
4.1.
Elementy obsługi i wyświetlacza
Przy CM67RFMV znajdują się następujące elementy
obsługi i wyświetlacza (patrz strona okładki rys.4):
Numer
Funkcja
(9)
Wyświetlanie czasu
(10)
Wyświetlanie dnia
(11)
Wyświetlanie min. baterii
(12)
Wyświetlanie temperatury
(13)
Przycisk żądania informacji
(14)
Przyciski zmiany temperatury
(15)
Przegroda baterii
(16)
Przyciski programu
(17)
Przycisk wakacyjny
(18)
Przycisk Day Off (
(19)
Przycisk Party
(20)
Przełącznik suwakowy nastaw
(21)
Przyciski zmiany czasu
(22)
Przycisk kopiowania dnia
(23)
Przycisk dnia
Obsługa CM67RFMV
35

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80