Download Print this page

Podłączenie Pompy (230 V~, Opcjonalnie); Podłączenie Mieszacza; Podłączenie Czujnika Temperatury Zasilania (Opcjonalnie); Zamknięcie Obudowy - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Uruchomienie

6.1.5.
Podłączenie pompy (230 V~,
opcjonalnie)
Izolować przyłącza na długości
7 mm.
Podłączyć pompę zgodnie z
następującą grafiką (patrz strona
okładki rys. 3 (8)).
OSTRZEŻENIE Uszkodzenie nastawniki HM 80!
Zwarcie przy nieprawidłowej instalacji.
Zwrócić uwagę na instrukcje
instalacji.
6.1.6.
Podłączenie mieszacza
Izolować przyłącza na długości
7 mm.
Podłączyć mieszacz zgodnie z
następującą grafiką (patrz strona
okładki rys. 3 (8)).
6.1.7.
Podłączenie czujnika
temperatury zasilania (opcjonalnie)
Izolować przyłącza na długości
7 mm.
Podłączyć czujnik temperatury
zasilania zgodnie z następującą
grafiką (patrz strona okładki
rys. 3 (7)).
6.1.8.
Zamknięcie obudowy
Nałożyć pokrywę obudowy (patrz strona okładki, rys. 5)
Przykręcić śruby przy pokrywie obudowy.
6.2.
Instalacja Chronothermu
CM67RFMV
6.2.1.
Włożenie baterii
Odchylić pokrywę czołową do góry, aby mieć dostęp do
przegrody baterii.
Wyjąć przegrodę baterii przez podniesienie klapy przy
dolnym prawym końcu.
Usunąć taśmę papieru w celu aktywowania dostarczonych
baterii LR6AA (Alkaliczne) i wsunąć przegrodę baterii
mocno z powrotem do regulatora.
Po chwili uaktywni się wyświetlacz.
40
7. Uruchomienie
Przy uruchomieniu CM67RFMV zostaje przyporządkowany

do HM 80.

7.1.
Uruchomienie uniwersalnego
nastawnika zaworu mieszającego
HM 80
Włączyć napięcie robocze.
Sprawdzić mieszacz (otworzyć i zamknąć ręcznie).
Przycisnąć przycisk OTWARTY (pompa pracuje)
Przycisnąć przycisk ZAMKNIĘTY.
7.2.
Wskazania LED uniwersalnego
nastawnika zaworu mieszającego
HM 80
Diody świecące nastawnika HM 80 wskazują jego tryb
pracy.
Znaczenie 4 diod LED (patrz strona okładki, rys. 2):
LED
Stan
LED 1
Świeci
(Czerwona)
LED 2
Świeci
(Zielona)
LED 3
Świeci
(Zielona)
LED 4
Świeci
(Czerwona)
Miganie
1/9 Włączone/
Wyłączone
Miganie
9/1 Włączone/
Wyłączone
Miganie
5/5 Włączone/
Wyłączone
Miganie
5/5 Włączone/
Wyłączone
Miganie 9/1 Włączone/Wyłączone odpowiada
0,9 s LED "Włączone" i 0,1 s LED "Wyłączone".
.
Znaczenie
Mieszacz otwiera się
Mieszacz zamyka się
Pompa włączona
Czujnik temperatury
zasilania znajduje się w
stanie zwarcia albo zerwany
przewód (mieszacz zamyka
się)
Nie ma zainstalowanego
urządzenia
Połączenie radiowe
przerwane na więcej niż 3
godziny.
Przy błędzie wartości
zadanej temperatury
pomieszczenia system
pracuje dalej z 20 °C przy
grzaniu i 26 °C przy
chłodzeniu.
Przy błędzie odczytu
rzeczywistej temperatury
pomieszczenia temperatura
nie spadnie poniżej
minimalnej wartości zadanej
zasilania (ochrona przed
mrozem).
Tryb Konfiguracji
Przekaz radiowy
Sygnał odbioru:
5 raz miga: bardzo dobry
1 raz miga: wystarczający

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80