Download Print this page

Appendix; Hulp Bij Problemen; Technische Gegevens; Toestel En Functiedefinitie Volgens En 60730-1 - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Appendix

9. Appendix
9.1.

Hulp bij problemen

Probleem
Oorzaak/oplossing
Indienststelling niet
Verkeerde aansluiting
mogelijk
Controleer de bekabeling
LED 4 knippert snel
Geen toestel geïnstalleerd
(1/9 aan/uit)
Pas de teach-in toe
LED 4 licht constant
Ruimtevoeler in kortsluiting of
op en de mengklep
kabelbreuk
is gesloten
Controleer de sensor.
Als de ruimtevoeler niet meer wordt
gebruikt dient de HM80 terug te worden
gereset naar de fabrieksinstellingen. Zie
installateursinstructie pag. 2. De HM80
moet dan opnieuw aangeleerd worden
aan de CM67RFMV kamereenheid.
Mengklep stuurt in
Bekabeling omgekeerd
de verkeerde
Controleer met de
richting
OPEN/GESLOTEN toetsen en sluit
correct aan indien nodig.
Verkeerde reacties
Controleer de gevraagde
tempertauur op de CM67RFMV
Controleer de ruimtevoeler
Controleer de parameters in de
CM67RFMV
Controleer de teach-in.
Controleer de communicatie.
Geen ontvangst
LED 4 knippert
(9/1 aan/uit)
Controleer de communicatie.
Chronotherm CM67RFMV
Geen display
Controleer
Vervang de batterijen indien nodig.
Display toont een
Verwijder het batterijcompartiment en
flikkerend
plaats het correct op de CM67RFMV
batterijsymbool
Vervang de batterijen indien nodig
Het symbool
Verwijder het batterijcompartiment en
verschijnt op het
plaats het correct op de CM67RFMV
display
Als het symbool
minuten niet verdwijnt, contacteer uw
installateur.
58
Zitten de batterijen in het
batterijcompartiment?
Is de papieren strip tussen de
batterijen verwijderd?
Zijn de batterijen juist geplaatst?
na een paar
9.2.

Technische gegevens

Universele mengklepsturing HM80
Voeding
Stroomverbruik
Werkingstemperatuur
Bewaringstemperatuur
Vochtigheid
Frequentie (ontvanger)
Afmetingen
Materiaal
Beveiligingsklasse
Brandklasse
Pomprelais
Relais van de mengklep
Chronotherm CM67RFMV
Voeding
Afmetingen
Frequentie (zender)
Ruimtevoeler
NTC20
Gevoeligheid NTC 20 KΩ
Nauwkeurigheid NTC 20 KΩ ±1 °C
Kabellengte
9.3.
Toestel en functiedefinitie volgens
EN 60730-1
• Doel van het toestel is temperatuursregeling
• Toestel voldoet aan Klasse 1, EN 60730-1,
EN 60730-2-9
• Onafhankelijk te installeren elektronisch controlesysteem
met vaste installatie
• Actietype is Type 1.B
• Temperatuur voor balkracht voor kracht op de behuizing
75 °C en voor delen onder stroom, bv. Klemmen 125 °C
• EMC uitsturing storingstest bij 230 V~, 50 Hz, 1400 VA
maximum
• Vervuilingsgraad is 2
• Berekende rated voltage is 4000 V (overeenkomstig met
overvoltage categorie III)
• Software classe is A
• Koelen optioneel
9.4.
WEEE richtlijn 2002/96/EC –
Elektrisch afval en elektronische
toestellen
Bij het einde van de levensloop van dit
product, breng het product en de
verpakking binnen bij een
overeenkomstig recyclagecentrum.
Niet meegeven met het gewone huisvuil
Niet verbranden
230 V~/50 HZ
Max. 6 A
0...50 °C
–20...+70 °C
5...90 % relatieve
luchtvochtighied
868,3 MHz
121x161,5x46 mm (BxHxD)
Sokkel: PA-GF 25-FR
Behuizing: PC -FR (VO
gecertifieerd)
IP54
V0
3 A, cos ϕ 0,7; geen potentiaal
vrije uitgang
3 A, cos ϕ 0,7; geen potentiaal
vrije uitgang
2x1,5 V LR6AA (Alkaline)
Batterijen
155x105x30 mm (BxHxD)
868,3 MHz
–30...+110 °C
20 KΩ 25 °C, niet lineair
1 m (max. 100 m)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80