Download Print this page

Overzicht Van De Mogelijkheden; Chronotherm Cm67Rfmv; Universele Mengklepsturing Hm 80; Geforceerde Bediening Van De Mengklep/Pomp - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.4.

Overzicht van de mogelijkheden

• Ruimtetemperatuurregeling met of zonder ruimtevoeler
T7414C1012
• Geïntegreerde pompsturing
• Instelbare looptijd van de mengklep
• Instelbare maximumtemperatuur van de ruimte
• Instelbare nadraaitijd van de pomp
• Geïntegreerd pomprelais
• Verwarmen en koelen
• Eenvoudige controle van de RF-communicatie
• Eenvoudige controle van de werking van de mengklep
• Draadloze ketelfeedback via de relaismodule
HC60NG/R6660D
3.5.

Chronotherm CM67RFMV

De CM67RFMV beschikt over een 7-dagen programma
zodat de juiste temperatuur op het juiste moment, op de
juiste plaat(sen) kan geregeld worden.
Met dit weekprogramma en de vakantietoets kan een
aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard worden, terwijl u
een hoog comfortniveau behoudt.
De CM67RFMV communiceert met de HM80 en kan
makkelijk en snel geïnstalleerd worden dankzij de draadloze
communicatie.
3.6.

Universele mengklepsturing HM 80

De HM80 stuurt een mengklep op basis van de gevraagde
ruimtetemperatuur en communiceert met de CM67RFMV.
Daarenboven heeft de MV80 een contact voor een
pompsturing en een aansluiting voor een ruimtevoeler.
Zonder de ruimtevoeler
Zonder de ruimtevoeler wordt de mengklep gestuurd op
basis van de ingestelde ruimtetemperatuur en de werkelijke
ruimtetemperatuur.
Met de ruimtevoeler
Met de ruimtevoeler wordt de mengklep gestuurd afhankelijk
van de berekende ruimtetemperatuur en de gemeten
ruimtetemperatuur. De ruimtetemperatuur wordt berekend
op basis van de gevraagde temperatuur en de gemeten
temperatuursafwijking.
3.6.1.
Geforceerde bediening van de
mengklep/pomp
Geforceerde bediening van de mengklep
De mengklep moet 1 maal per week gestuurd worden.
Indien dit niet het geval is, wordt de mengklep open- en
dichtgestuurd. De pomp draait hierbij niet.
Geforceerde pompwerking
De pomp moet 1 maal draaien per week. Indien dit niet het
geval is, wordt de pomp voor 5 minuten geactiveerd. De
mengklep is hierbij gesloten.
3.6.2.

Eindpositie van de mengklep

Wanneer de respectievelijke eindpositie
(OPEN/GESLOTEN) wordt bereikt, wordt de mengklep met
een veelvoud van de looptijd bestuurd om de eindpositie te
verzekeren.
3.6.3.

Koelingsfunctie

De HM80 kan ook gebruikt worden als sturing voor koeling.
Het tijdsprogramma is enkel beschikbaar voor warmen of
koelen. Als de koelingsfunctie wordt geactiveerd dient het
tijdsprogramma te worden aangepast.
De koelingsfunctie kan worden geactiveerd met
parameter 6:HC (zie paramaterlijst)
3.6.4.

Na een stroomonderbreking

Na een stroomonderbreking zal de mengklep eerst gesloten
worden om daarna terug te keren naar de berekende
positie.
Na een stroomonderbrekening draait de pomp minstens op
de ingestelde nadraaitijd.
3.6.5.

Communicatiestoring

Als de HM80 geen signaal ontvangt van de CM67RFMV
voor langer dan 3 uur, zal de LED knipperen (9s/1s
aan/uit). Bij signaalontvangst gaat de LED automatisch uit.
Als de kamertemperatuur niet wordt doorgegeven regelt de
sturing naar 20°C ruimtetemperatuur voor verwarmen en
26 °C voor koeling.
Als de ruimtetemperatuur niet wordt doorgegeven wordt
steeds de minimum ruimtetemperatuur behouden.
3.7.

Ruimtevoeler T7414C1012

De ruimtevoeler meet de ruimtetemperatuur voor de
regeling van de maximum en minimum ruimtetemperatuur.

4. Bediening CM67RFMV

4.1.

Bediening en display

De CM67RFMV heeft de volgende display- en
bedieningselementen (zie uitplooipagina, Fig.4):
Nummer Functie
(9)
Tijdsaanduiding
(10)
Dagaanduiding
(11)
Te zwakke batterijaanduiding
(12)
Temperatuursaanduiding
(13)
Informatietoets
(14)
Toetsen voor temperatuursinstelling
(15)
Batterijcompartiment
(16)
Programmatietoetsen
(17)
Vakantietoets
(18)
Dag vrijaftoets
(19)
Feesttoets
(20)
Keuzeschakelaar
(21)
Toetsen voor tijdsaanpassing
(22)
Dag copieertoets
(23)
Dagkiestoets
Bediening CM67RFMV
49

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80