Controle Van De Communicatie; Reset Naar De Fabrieksinstellingen Van De Hm 80; Andere Toepassingen; De Chronotherm Cm67Z Aanleren Aan De Hm80 (Optioneel, Enkel Bij Apart Verpakte Toestellen) - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Andere toepassingen

7.9.

Controle van de communicatie

Schuif de slider van de CM67RFMV naar de
Om de communicatie te controleren druk tegelijkertijd op
de
,
en
TEMP
TEMP
3 sec.
Het toestel toont 'test' in het display en stuurt gedurende
10 minuten een signaal naar de HM80.
Als een signaal wordt ontvangen knippert LED4 rood
(LED 4 knippert: 5 maal: uitstekend; 1 maal: voldoende).
7.10. Reset naar de fabrieksinstellingen
van de HM 80
Alle instellingen gaan verloren bij een
fabrieksreset.
Na een stroomonderbreking behoudt de HM 80
evenwel steeds zijn instellingen.
Druk langer dan 10s op de beide toetsen van de HM 80.
De reset is geslaagd als de LED 4 maal snel knippert
(1/9 Aan/Uit).
8. Andere toepassingen
Regeling van vloerverwarming en radiatoren HR 80 tot 2 zones met
ketel feedback
CM67z zonder programmering HM 80
parameters , enkel standaard parameters van de
HM 80 worden gebruikt
Standaard parameters HM 80
Nadraaitijd pomp
Looptijd motor
Min instelpunt
vertrektemperatuur
Max instelpunt
vertrektemperatuur
56
-positie.
OFF
, en dit gedurende
PROG 2
.
15 min
150 s
15 °C
55 °C
8.1.
De Chronotherm CM67z aanleren
aan de HM80 (optioneel, enkel bij
apart verpakte toestellen)
Voor informatie over de installatie van de CM67z,
raadpleeg de ingesloten instructies.
De CM67Z heeft een geïntegreerde temperatuurvoeler voor
zone 1. Deze functie voor de sensor wordt geregeld door
parameter 7:tS in de installatieparameters.
Stel parameter 7:tS op "2".
De ingebouwde sensor wordt nu gebruikt voor de
temperatuursregeling van zone 1
Informatie over de parameterinstellingen vindt u
in de ingesloten installateurshandleiding van de
CM67z.
Let er op dat enkel de standaardinstellingen van
minimum en maximum ruimtetemperatuur en
mengkleplooptijd en pompwerking gebruikt
worden met de CM67z, deze parameters kan
men niet installeren met de CM67Z.
Druk gelijktijdig beide toetsen op de HM80 in (ong. 4 sec)
tot LED 4 gelijk knippert (Fig2).
Druk tegelijkertijd op de toetsen
tot
op de display verschijnt om de teach-in te
PROG 1
Inst
activeren voor zone 1.
De display van de CM67z toont:
Druk op de
toets om de communicatie te
bevestigen.
Na 3 minuten gaat de HM 80 uit de teach-in
mode.
8.2.
Radiatorthermostaat HR80 van
zone 2 aan de CM67z toewijzen
Hoe u de HR80 moet installeren, leest u in de
gebruiksaanwijzing van de HR80.
Stel parameter 17:SU in op 0 (uitsluitend
HR 80) of op 2 (HR 80 en HC60NG (R6660D)).
Hoe u een parameter kunt instellen, leest u in de
gebruiksaanwijzing van de CM67z.
8.2.1.
Activeren van de HR80 (Teach-in-
modus) voor zone 2
De Teach-in-modus op de HR80 blijft maximaal 4
minuten actief.
Plaats het bedieningsgedeelte direct bij het bijbehorende
kraanopzetstuk.
Druk op de Teach-in-knop (zie
afbeelding, pos. 1) tot het
pictogram
op het display
knippert.
Het softwareversienummer van de radiatorthermostaat
wordt gedurende 30 seconden weergegeven.
,
en
TEMP
TEMP

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80