Montaż; Montaż Uniwersalnego Nastawnika Zaworu Mieszającego Hm 80; Montaż Naścienny; Montaż Na Szynie Din - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montaż
5. Montaż
OSTRZEŻENIE Niepełny przekaz danych!
Zakłócenia radioodbiornika w
urządzeniach przez przedmioty
metalowe i inne źródła promieniowania
radiowego.
Przy wyborze miejsca użytkowania
należy zwrócić uwagę na odległość
co najmniej 1 m od innych źródeł
promieniowania radiowego, jak
bezprzewodowe słuchawki i telefony
wg standardu DECT itd.
Zwrócić uwagę na dostateczną
odległość (> 30 cm) od przedmiotów
metalowych.
Jeżeli zakłóceń radiowych nie można
usunąć, należy wybrać inne miejsce
montażu.
OSTRZEŻENIE Uszkodzenie przyrządów!
Zwarcie przez wilgoć i błędne
przyłączenia.
Montować urządzenie w miejscu
chronionym przed wilgocią.
Zwrócić uwagę na przepisy
dotyczące instalacji.
5.1.
Montaż uniwersalnego nastawnika
zaworu mieszającego HM 80
Należy wybrać takie miejsce montażu, żeby komunikacja
radiowa między HM 80 a jednostką obsługi CM67RFMV nie
była zakłócana i urządzenie było chronione przed wilgocią.
HM 80 można przymocować na dwa różne sposoby:
• Montaż naścienny
• Montaż na szynie DIN
5.1.1.
Montaż naścienny
HM 80 wyposażony jest w 4 otwory montażowe o średnicy
4,0 mm.
Należy pamiętać o wysokości zabudowy
161,5 mm nastawnika HM 80! Przy montażu
HM 80 w pionie transformator musi znajdować
się na górze w celu odprowadzania ciepła.
A
121
Wymiary HM 80 w mm
Wyłamać tworzywo sztuczne z perforacji wstępnej (A).
Wywiercić otwory do mocowania.
Zastosować, o ile to konieczne, kołki rozporowe.
Przykręcić HM 80.
38
161.5
46
5.1.2.
Montaż na szynie DIN
Montaż
Przystawić obudowę od spodu
do szyny DIN.
Docisnąć obudowę do góry do
zatrzaśnięcia.
5.1.3.
Montaż czujnika zasilania
Wybrać odpowiednie miejsce
montażu (patrz "Przegląd",
strona 34).
Montować czujnik zasilania tak,
jak to pokazano na następującej
ilustracji.
5.2.
Montaż Chronothermu CM67RFMV
Miejsce montażu CM67RFMV
Ustalić miejsce montażu CM67RFMV.
Montować CM67RFMV na ścianie lub w stojaku.
CM67RFMV jest regulatorem stosowanym
radiowo i dlatego montaż powinien nastąpić w
pomieszczeniu otwartym. Należy utrzymać
odległość minimalną 30 cm od jakichkolwiek
przedmiotów metalowych i puszek rozgałęźnych i
1 m od innych urządzeń elektrycznych, takich jak
radioodbiorniki, telewizory itd.
Demontaż
Przycisnąć obudowę do
góry i pociągnąć górną
część na zewnątrz.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80