Uwagi Dotyczące Instrukcji; Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa; Przegląd; Wstępnie Skonfigurowany Komplet Hmc 82 - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Uwagi dotyczące instrukcji
1. Uwagi dotyczące instrukcji
Rozłożyć lewą stronę okładki. Są tam przedstawione
wszystkie elementy obsługi i podłączenia. Pozostawić
otwartą stronę okładki podczas dalszego czytania.
Legenda do rozkładanej strony okładki
Rys. 1
Przegląd regulatora
Rys. 2
Elementy wyświetlacza i obsługi
(1)
LED 1 mieszacz OTWARTY
(2)
LED 2 mieszacz ZAMKNIĘTY
(3)
LED 3 POMPA
(4)
LED 4 Awaria
(5)
Mieszacz ZAMKNIĘTY
(6)
Mieszacz OTWARTY
Rys. 3
Podłączenia
(7)
Podłączenie czujnika zasilania
(8)
Podłączenie napięcia sieciowego, pompy,
mieszacza (230 V~)
Elementy obsługi i wyświetlacza CM67RFMV
Rys. 4
(Opis patrz strona 35)
Rys. 5
Otwarcie/zamknięcie obudowy
2. Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
,
OSTRZEŻENIE Uszkodzenie urządzenia!
Zwarcie przez wilgoć.
Montować przyrządy w miejscu
chronionym przed wilgocią.
OSTRZEŻENIE Uszkodzenie przyrządów!
Zabezpieczyć kable przyłączeniowe
połączeniem gwintowym kabli
(Eurofix).
34
Zagrożenie dla życia przez
porażenie prądem!
Kontakty nieizolowane pod
napięciem sieciowym.
Zapewnić, aby do urządzenia
nie było przyłożone napięcie
sieciowe.
Wszystkie prace zlecać tylko
autoryzowanemu personelowi
fachowemu.
Przy instalacji zwrócić uwagę
na obowiązujące przepisy
(VDE w Niemczech).
3. Przegląd
3.1.
Wstępnie skonfigurowany komplet
HMC 82
Zakres dostawy (patrz strona okładki, rys. 1)
• 1 uniwersalny nastawnik zaworu mieszającego
HM 80 (A)
• 1 Chronotherm CM67RFMV (B)
• 1 czujnik temperatury zasilania T7414C1012 (C)
• 4 połączenia gwintowe kabli Eurofix, 4 nakrętki
M16x1,5 (D)
Komplet HMC 82 jest dostarczony w stanie
wstępnie skonfigurowanym. W tym komplecie
uniwersalny nastawnik zaworu mieszającego
HM 80 został już przyporządkowany do
CM67RFMV (Konfiguracja niepotrzebna).
3.2.
Wstępnie skonfigurowany komplet
HMC 80
Zakres dostawy (patrz strona okładki, rys. 1)
• 1 uniwersalny nastawnik zaworu mieszającego
HM 80 (A)
• 1 Chronotherm CM67RFMV (B)
• 4 połączenia gwintowe kabli Eurofix, 4 nakrętki
M16x1,5 (D)
Komplet HMC 80 jest dostarczony w stanie
wstępnie skonfigurowanym. W tym komplecie
uniwersalny nastawnik zaworu mieszającego
HM 80 został już przyporządkowany do
CM67RFMV (Konfiguracja niepotrzebny).
3.3.
Urządzenie dostarczane pojedyńczo
Przy pojedyńczo dostarczonych urządzeniach
zawsze należy przeprowadzić Konfigurcię tak,
jak to zostało opisane w instrukcji.
Przegląd pojedyńczo dostępnych urządzeń
(patrz strona okładki, rys. 1):
Pozycja
Urządzenie
A
Uniwersalny nastawnik zaworu mieszającego
HM 80
B
Chronotherm CM67RFMV
C
Czujnik temperatury zasilania T7414C1012

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80