Download Print this page

Dalsze Części Składowe Do Sterowania Kotła; Instalacja; Instalacja Uniwersalnego Nastawnika Zaworu Mieszającego Hm 80; Otwarcie Obudowy - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5.2.1.
Dalsze części składowe do
sterowania kotła
Montować dalsze części składowe (np. moduł przekaźnika
HC60NG/R6660D) zgodnie z dołączonymi instrukcjami
montażu.

6. Instalacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie dla życia przez
OSTRZEŻENIE Uszkodzenie niechronionych
elementów elektronicznych!
Zniszczenie elektronicznych elementów
przez rozładowania elektrostatyczne.
Nie dotykać elementów
elektronicznych.
Dotknąć uziemionej części metalowej
w celu rozładowania własnej osoby.
6.1.
Instalacja uniwersalnego
nastawnika zaworu mieszającego
HM 80
6.1.1.

Otwarcie obudowy

Otworzyć obudowę tak, jak to pokazano na rys. 5 strony
okładki.
porażenie prądem!
Kontakty nieizolowane pod
napięciem sieciowym.
Zapewnić, aby do urządzenia
nie było przyłożone napięcie
sieciowe.
Wszystkie prace zlecać tylko
autoryzowanemu personelowi
fachowemu.
Przy instalacji zwrócić uwagę
na obowiązujące przepisy
(VDE w Niemczech).
6.1.2.
Dopuszczalne typy i długości kabli
Przyłącza sieci i pompy 230 V~
Zewnętrzna średnica kabla
Długość kabla
Zakres rozwarcia zacisku
śrubowegó
Długość ściągania izolacji
Typ kabla
Czujnik temperatury zasilania
Zewnętrzna średnica kabla
Długość kabla
Zakres rozwarcia zacisku
śrubowegó
Długość ściągania izolacji
Typ kabla
Przewód ochronny
Zakres rozwarcia zacisku
śrubowegó
Długość ściągania izolacji
Tab. 2: Dopuszczalne typy i długości kabli
6.1.3.
Zabezpieczenie kabli za pomocą
połączenia gwintowego kabli
Zabezpieczyć kable za pomocą
dołączonych połączeń gwintowych
kabli Eurofix zgodnie z następującą
grafiką.
Zwrócić uwagę na instrukcję
wbudowania Eurofix.
6.1.4.
Podłączenie kabla sieciowego
(230 V~)
NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie dla życia przez
Wybrać zgodnie z tab. 2 odpowiedni kabel dla przyłącza
sieciowego.
Ściągnąć izolację przyłączeń na długości 7 mm.
Podłączyć kabel zgodnie z
następującą grafiką do wtyczki
(patrz strona okładki rys. 3 (8)).
Podłączyć uziemienie (przewód
ochronny) zgodnie z następującą
grafiką.
Zabezpieczyć kable końcówką kablową.
Instalacja
Min. 5,0 mm/maks. 10 mm
Maks. 100 m
0,3–1,6 mm²
6 mm
NYM-J
Min. 5,0 mm/maks. 10 mm
Maks. 100 m
0,3–1,6 mm²
7 mm
Elastyczny/Sztywny
0,3–2,7 mm²
8 mm
2
1
porażenie prądem!
Kontakty nieizolowane pod
napięciem sieciowym.
Zapewnić, aby do urządzenia
nie było przyłożone napięcie
sieciowe.
4
39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80