Download Print this page

Aktywacja Hr80 (Tryb Programowania Teach In) Dla Strefy 2; Błędny Proces Programowania Teach In - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8.2.1.
Aktywacja HR80 (tryb
programowania Teach in) dla
strefy 2
Tryb programowania Teach in HR80 pozostaje
aktywny przez maks. 4 minuty.
Umieścić element sterujący bezpośrednio przy
przynależnej nakładce zaworu.
Nacisnąć przycisk programowania
Teach in (patrz rys., poz. 1), aż na
wyświetlaczu zacznie migać
symbol
.
Przez 30 sekund pokazywany jest numer wersji
oprogramowania regulatora grzejnika.
Jeżeli w jednym pomieszczeniu ma być
równolegle używanych kilka grzejników:
Po kolei naciskać przycisk programowania
Teach in na wszystkich grzejnikach (patrz rys.).
Przesunąć przełącznik suwakowy CM67z do pozycji
Aby aktywować tryb programowania Teach in należy
równocześnie nacisnąć przyciski
.
PROG 1
Na CM67z pojawia się
następujące wskazanie:
Nacisnąć przycisk MAN
sterowania CM67z na tryb programowania Teach in dla
strefy 2.
Podczas procesu programowania Teach in na
wyświetlaczu regulatora grzejnika HR80 ciągle widoczny
jest symbol
.
Na CM67z pojawia się
następujące wskazanie:
Wysłać sygnał programowania Teach in naciskając
przycisk
.
Regulator grzejnika odbiera dane
od modułu sterowania. Ten proces
może trwać do 4 minut.
8.2.2.
Błędny proces programowania
Teach in
Proces programowania Teach in nie powiódł się,
jeżeli zniknie symbol
następujące kroki:
Usunąć zakłócające lub ekranujące elementy,
takie jak np. słuchawki bezprzewodowe,
telefony, głośniki, urządzenia do otwierania
bram garaży itp.
Powtórzyć proces programowania Teach in.
OFF
,
TEMP
TEMP
, aby przełączyć moduł
. Należy przedsięwziąć
.
i
Inne przykłady zastosowania
43

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80