Download Print this page

Aanleren Van De Chronotherm Cm67Rfmv Aan De Hm 80 (Teach-In, Enkel Bij Apart Verpakte Toestellen); Teach-In Van De Ketelfeedback Hc60Ng/R6660D; Ruimtevoeler; Aanpassen Van De Parameters - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7.3.
Aanleren van de Chronotherm
CM67RFMV aan de HM 80 (teach-in,
enkel bij apart verpakte toestellen)
De sets HMC 80 en HMC 82 worden
vooringesteld geleverd. De mengklepsturing
HM 80 en de kamereenheid CM67RFMV zijn
reeds gelinkt (geen teach-in nodig).
Druk gelijktijdig beide toetsen op de HM 80 in (ong. 4 sec)
tot LED 4 gelijk knippert (Fig2).
Schuif de slider van de CM67RFMV naar de
Druk tegelijkertijd op de toetsen
tot
op de display verschijnt.
PROG 1
Inst
Druk op de -toets om de communicatie te bevestigen.
Bij een geslaagde teach-in doven de LEDS op de HM80.
Na 3 minuten gaat de HM80 uit de teach-in
mode.
7.4.
Teach-in van de ketelfeedback
HC60NG/R6660D
Afhankelijk van de warmtevraag stuurt de relaismodule
HC60NG/R6660D de warmtebron ten opzichte van de
werking van de mengklepsturing
Druk de toets van de relaismodule 5 seconden in om de
teach-in te activeren.
De rode LED op de relaismodule knippert 5 sec aan en 5
sec uit
Schuif de slider van de CM67RFMV naar de
Druk tegelijkertijd op de toetsen
.
PROG 1
Druk op de toets om de communicatie te bevestigen.
Bij een geslaagde teach-in dooft de LEDHC60NG/
R6660D.
De relaismodule schakelt afhankelijk van de
kamertemperatuur en de gemeten waardes.
7.5.

Ruimtevoeler

De ruimtevoeler wordt herkend van zodra deze wordt
aangesloten.
Als de ruimtevoeler niet meer wordt gebruikt dient de HM80
terug te worden gereset naar de fabrieksinstellingen (zie
"Opmerking aan de installateur", Pag. 48). De HM 80 moet
dan opnieuw aangeleerd worden aan de CM67RFMV
kamereenheid (zie "Aanleren van de Chronotherm
CM67RFMV aan de HM 80 (teach-in, enkel bij apart
verpakte toestellen)", Pag. 55).
7.6.

Aanpassen van de parameters

In de installatiemodus kunnen de parameters worden
ingesteld voor een optimale werking van de installatie.
De volgende parameters kunnen individueel worden
afgesteld aan de gebruikte mengklep en pomp (belangrijke
parameters voor sturing van de mengklep).
• Max. ruimtetemperatuur (ruimtevoeler T7414C1012 is
noodzakelijk)
• Min. ruimtetemperatuur (ruimtevoeler T7414C1012 is
noodzakelijk)
• Looptijd van de menger
• Draaitijd van de pomp
• Koelen/verwarmen
Voor andere parameters en details zie tabel op pag 59.
positie.
OFF
,
en
TEMP
TEMP
positie.
OFF
,
en
TEMP
TEMP
7.6.1.
Activeren van de
installatieparameters
Beweeg de schuiver van
de CM67RFMV naar de
-positie
OFF
Druk de -toets,
PROG 3
en
tegelijkertijd
PROG 4
in.
Met de toetsen
TEMP
en
wijzigt u de
TEMP
parameters.
De aanduiding knippert
om een wijziging aan te
duiden.
Om de wijziging te
bevestigen druk op de -
toets.
De aanduiding stopt dan
met knipperen.
Druk op
+ of
-, om
naar de volgende
parameter te gaan.
Pas de instellingen aan volgens de parametertabel op pag
59.
Met de
, gaat u naar de parameters 6-21 (zie
PROG 2-toets
Parameter-Tabel, Pag. 59).
Om de installateursmodus te verlaten verplaatst u de
schuiver naar
of
AUTO
MAN.
7.6.2.
Activeren van de automatische
tijdsaanpassingsmodule (ATS)
De ATS module ontvangt een tijdsignaal van een zender.
Manuele tijdsaanpassing is daarom niet meer noodzakelijk.
Sluit de ATS module aan.
Stel de parameter 4:At in de installatiesparameters
in op 1.
Controleer het systeem.
7.7.

Systeemcontrole

Schuif de keuzeschakeleer van de CM67RFMV naar de
positie
of
.
AUTO
MAN
Gebruik de
om de gevraagde temperatuur in te
TEMP
stellen op 30 °C
De mengklep moet binnen de 3 min reageren. LED 1 licht
rood op (mengklep OPEN).
Gebruik de
om de kamertemperatuur in te
TEMP
stellen op 5 °C.
De mengklep moet binnen de 3 min reageren. LED 2 licht
rood op (mengklep GESLOTEN).
7.8.

Opmerking aan de installateur

Na de indienststelling van de CM67RFMV en de HM 80 legt
u best de werking uit aan uw klant.
Leg tevens de werking van de componenten uit aan uw
klant.
Duid de klant op specifieke kenmerken van de installatie.
Indienststelling
55

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80