Dodatek; Pomoc Przy Problemach; Dane Techniczne; Definicje Urządzenia I Funkcji Wg En 60730-1 - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Dodatek

9. Dodatek
9.1.

Pomoc przy problemach

Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
Uruchomienie nie
Nieprawidłowe podłączenie
jest możliwe
Sprawdzić oprzewodowanie.
LED 4 szybko miga
Nie ma zainstalowanego urządzenia
(1/9 Włączone/
Przeprowadzić Konfiguracje.
Wyłączone)
LED 4 świeci cały
Czujnik zasilania znajduje się w stanie
czas i mieszacz jest
zwarcia albo zerwany przewód
zamknięty
Sprawdzić czujnik.
Jeżeli do HM 80 został podłączony
czujnik, który już nie jest potrzebny,
należy HM 80 resetować do nastaw
fabrycznych i ponownie
przyporządkować do CM67RFMV.
Nieprawidłowy
Przyłącze zamienione
kierunek biegu
Sprawdzić kierunek biegu
mieszacza
przyciskami OTWARTY/ZAMKNIĘTY
i zamienić jeśli trzeba.
Nieprawidłowa
Sprawdzić nastawioną wartość
regulacja
zadaną temperatury pomieszczenia
przy CM67RFMV.
Sprawdzić czujnik zasilania.
Sprawdzić parametry nastaw w
CM67RFMV.
Sprawdzić przyporządkowanie.
Sprawdzić przekaz radiowy.
LED 4 miga (9/1
Zakłócony przekaz radiowy
Włączone/
Sprawdzić przekaz radiowy.
Wyłączone)
Chronotherm CM67RFMV
Brak wyświetlania
Sprawdzić,
W razie potrzeby wymienić baterie.
Na wyświetlaczu
Wyjąć przegrodę baterii i włożyć
jest migający
prawidłowo.
symbol baterii
W razie potrzeby wymienić baterie.
Symbol
jest
Wyjąć przegrodę baterii i włożyć
pokazany
prawidłowo.
Jeżeli symbol
ciągu kilku minut, należy wezwać
instalatora.
44
czy baterie znajdują się w
przegrodzie baterii.
czy taśma papieru między
bateriami została usunięta.
czy baterie zostały włożone
właściwie.
nie zniknie w
9.2.

Dane techniczne

Uniwersalny nastawnik zaworu mieszającego HM 80
Napięcie
230 V~/50 HZ
wejścia/wyjścia
Całkowity prąd
Maks. 6 A
obciążenia
0...50 °C
Temperatura otoczenia
Temperatura
–20...+70 °C
magazynowania
Wilgotność powietrza
5...90 % wilgotności względnej
Częstotliwość
868,3 MHz
(odbiornik)
Wymiary
121x161,5x46 mm (SxWxG)
Podstawa: PA-GF 25-FR
Materiał
Pokrywa: PC -FR
(certyfikowana wg VO)
Rodzaj ochrony
IP54
Klasa ochrony
V0
przeciwpożarowej
Przekaźnik pompy
3 A, cos ϕ 0,7; nie ma wyjścia bez
potencjału
Przekaźnik mieszacza
3 A, cos ϕ 0,7; nie ma wyjścia bez
potencjału
Chronotherm CM67RFMV
Napięcie zasilania
2x1,5 V LR6AA baterie (Alkaline)
Wymiary
155x105x30 mm (SxWxG)
Częstotliwość (nadajnik) 868,3 MHz
Czujnik temperatury zasilania
NTC20
–30...+110 °C
Czułość NTC 20 KΩ
20 KΩ 25 °C, nieliniowa
Dokładność NTC 20 KΩ ±1 °C
Długość kabla
1 m (maks. 100 m)
9.3.
Definicje urządzenia i funkcji wg
EN 60730-1
• Celem urządzenia jest regulacja temperatury
• Urządzenie spełnia wymogi klasy ochrony 1, EN 60730-
1, EN 60730-2-9
• Niezależnie montowany, elektroniczny system regulacji
instalowany na stałe
• Sposób działania - typ 1.B
• Temperatura badań z wgłębnikiem kulkowym dla części
obudowy 75 °C i dla części pod napięciem, np. Zaciski,
125 °C
• Kontrola emisji zakłóceń EMV przy 230 V~, 50 HZ,
1400 VA maksimum
• Stopień zanieczyszczenia wynosi 2
• Napięcie wymiarowania wynosi 4000 V (odpowiada
kategorii przepięcia III)
• Klasa oprogramowania A
• Chłodzenie opcjonalne
9.4.
Dyrektywa WEEE 2002/96/EG
Ustawa o elektryce i elektronice
Utylizować opakowania i produkt na
końcu okresu użytkowania w
odpowiedniej firmie recyklingowej.
Nie wyrzucać produktu razem ze
zwykłymi odpadami.
Nie palić produktu.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80