Hoe Stel Ik Dag En Tijd In; Hoe Ga Ik Van Start Met Het Ingebouwd Temperatuurprogramma; Hoe Stel Ik Zelf Mijn Dagelijks Programma In; Gebruiken - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bediening CM67RFMV
4.2.

Hoe stel ik dag en tijd in?

Plaats de keuzeschakelaar in de stand
De merktekens voor dag en tijd beginnen te knipperen
om aan te geven dat ze kunnen gewijzigd worden.
Druk op de
+ of
- toets tot de juiste tijd wordt
weergegeven.
Bij elke druk op de toets, verandert de tijd met
één minuut en houdt het scherm op met
knipperen! Als de toets een paar seconden
ingedrukt blijft, verandert de tijd eerst traag,
daarna snel.
Druk op de
toets tot het dagmerkteken onder de
DAY 1...7
juiste dag staat.
4.3.
Hoe ga ik van start met het
ingebouwd
temperatuurprogramma?
Het aanwezige fabrieksprogramma werkt met 6
schakelpunten. Deze kunnen indien gewenst
gewist worden, zie punt 4.5.
Plaats de keuzeschakelaar in de stand
De Chronotherm zal uw verwarming regelen volgens het
ingebouwd temperatuurprogramma.
Maandag tot vrijdag
Programmatie/
1
punkt
Tijd
06:30
Temperatuur
21 °C
Zaterdag tot zondag
1
Programmatie-
punkt
Tijd
08:00
Temperatuur
21 °C
4.4.
Hoe stel ik zelf mijn dagelijks
programma in?
Plaats de keuzeschakelaar in de stand
Het eerste tijdstip en het eerste instelpunt voor
temperatuursverandering op maandag beginnen nu te
knipperen om aan te geven dat ze kunnen gewijzigd
worden. De twee pijltjes veschijnen alleen als het
temperatuursinstelpunt weergegeven wordt.
Druk op de
+ of
- toets om het eerste tijdstip in te
stellen.
50
DAY/ .
AUTOmatisch
2
3
4
5
08:00
12:00
14:00
18:00
18 °C
21 °C
18 °C
21 °C
2
3
4
5
10:00
12:00
14:00
18:00
21 °C
21 °C
21 °C
21 °C
.
PROG
Door de tijdtoets ingedrukt te houden verandert
de tijd in stappen van 10 minuten. U kunt de
tijdstippen instellen tussen 3 uur 's morgens en
2u50 de volgende morgen om desgewenst de
avondtemperatuur ook na middernacht te laten
voortduren.
Indien bij het indrukken van de
het 2de programmatiepunt begint te knipperen,
dan betekent dit dat tijdsinstelling van het 1ste
programmatiepunt gelijk is aan deze van het 2de.
Bij verder indrukken van de
het 1ste programmatiepunt zal het 2de
gelijkttijdig veranderen met het 1ste
Druk op de of
temperatuursinstelpunt in te stellen.
Als de toets ingedrukt blijft verandert het
instelpunt snel. De temperatuur kan van 5 tot
30 °C in stappen van een 0.5 °C ingesteld
worden.
Druk op
PROG 2,
temperatuursinstelpunt weer te geven op het scherm.
Stel beide waarden in door op de toetsen de
of te drukken.
De overige programmatiepunten op maandag
kunnen geraadpleegd worden door op de
toetsen
.
nodig op dezelfde wijze als in punt 4 ingesteld
worden.
Zie "Wat als ik niet alle 6 programmatietpunten wil
gebruiken" om ongewenste programmatiepunten uit te
6
wissen.
Druk op de toets
22:30
maandag te kopiëren naar dinsdag. Druk meerdere keren
16 °C
op de toets
van de week hetzelfde programma wil invoeren.
Druk op de toets
6
dinsdag te verschuiven.
Het programma voor dinsdag kan ingesteld worden zoals
22:30
beschreven in de stappen 2 tot 5. De programma's voor
16 °C
woensdag tot zondag kunnen op dezelfde wijze ingesteld
worden.
Plaats de keuzeschakelaar in de stand AUTOmatisch
nadat de stappen 6a of 6b volledig uitgevoerd zijn.
De Chronotherm zal nu uw verwarming regelen volgens
het ingestelde programma.
4.5.
Wat als ik niet alle 6
programmatiepunten wil

gebruiken?

Het ingebouwd temperatuurprogramma gebruikt alle 6
programmatiepunten, aangegeven met de nummers
op het scherm.
1,2,3,4,5 en 6
Plaats de keuzeschakelaar in de stand
ongewenste programmatiepunten te verwijderen en druk
de betreffende
Tijdstip en temperatuur verdwijnen van het scherm, en
worden vervangen door streepjes.
Uitgewiste programmatiepunten kunnen weer worden
opgeroepen. Zorg ervoor dat de keuzeschakelaar in de
+ of
of
toets om het eerste
TEMP
om het tweede tijdstip en het tweede
en
te drukken en kunnen indien
3,4,5
6
om het programma van
COPY DAY
als u voor opeenvolgende dagen
COPY DAY
om het dagmerkteken onder
DAY 1...7
meerdere seconden in.
PROG (2,3,4,5 of 6)
+ of
- toets
- toets bij
+ of
-
PROG
om
PROG

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80