Bijkomende Componenten Voor Ketelfeedback; Elektrische Installatie; Elektrische Aansluiting Van De Universele Mengklep Hm 80; Openen Van De Behuizing - Honeywell HM 80 Installation And Operation Manual

Universal mixing valve controller
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5.2.1.
Bijkomende componenten voor
ketelfeedback
Installeer bijkomende toestellen (bv. Relaismodule
HC60NG/R6660D) volgens de ingesloten
installatieinstructies.

6. Elektrische installatie

OPGELET
Opgelet levensgevaar! Elektrische
schok!
Blootgestelde contacten staan onder
spanning.
Verzeker u ervan dat het toestel niet
onder spanning staat.
Laat enkel gespecialiseerde
techniekers aan het toestel werken.
Houd rekening met de IEE tijdens de
installatie.
OPGELET
Schade aan open componenten!
Schade aan de elektrische
componenten door ontladingen van
statische elektriciteit.
Raak de componenten niet aan.
Raak een metalen element aan om
het lichaam te ontladen van statische
elektriciteit
6.1.
Elektrische aansluiting van de
universele mengklep HM 80
6.1.1.

Openen van de behuizing

Open de behuizing zoals getoond op de omslagpagina (zie
omslagpagina, Fig. 5).
6.1.2.

Toegelaten kabeltypes en lengtes

Voeding en pompaansluiting 230 V~
Buitenste
Min. 5,0 mm/max. 10 mm
kabeldiameter
Kabellengte
Max. 100 m
Aansluitting
0,3–1,6 mm²
Gestript deel
6 mm
Kabeltype
NYM-J
Vertrekvoeler
Buitenste
Min. 5,0 mm/max. 10 mm
kabeldiameter
Kabellengte
Max. 100 m
Aansluiting
0,3–1,6 mm²
Gestript deel
7 mm
Kabeltype
Soepel/Stijf
Aarding
Aansluiting
0,3–2,7 mm²
Gestript deel
8 mm
Tab. 2: Toegelaten kabeltypes en lengtes
6.1.3.
Bevestiging van de kabels met de
geleiders
Bevestig de kabels met de
bijgeleverde Eurofix
kabelbegeleiders zoals op de
figuur aangeduid.
Respecteer de voorschriften voor
eurofix.
6.1.4.

De voeding aansluiten (230 V~)

OPGELET
Schok!
Blootgestelde contacten staan onder
spanning.
Verzeker u ervan dat het toestel niet
onder spanning staat.
Selecteer een juist type kabel volgens tabel 2.
Strip de kabel 7 mm.
Sluit de kabel op de connector
aan volgens de figuur (zie
omslagpagina, Fig. 3 (8)).
Sluit de aarding aan (PE
geleider) zoals op de volgende
figuur
Maak de kabel vast in de klem.
Elektrische installatie
2
1
4
3
53

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell HM 80