Użytkowanie; Wskazówki Dotyczące Zastosowania; Proces Chłodzenia - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
UżYTKOWANIE
Wskazówki dotyczące zastosowania
Możliwe, że gniazdo samochodowe
12 V będzie aktywne dopiero po włą-
czeniu zapłonu. Należy przestrzegać
instrukcji obsługi swojego pojazdu.
Skontaktować się z warsztatem spe-
cjalistycznym w razie niepewności.
Podczas użycia nie należy przy-
krywać urządzenia i należy zwrócić
uwagę na dobrą wentylację.
Natychmiast przetrzeć powstałą
parę wodną. Po dłuższym chłodze-
niu wilgoć kondensuje w krople
wody wewnątrz lodówki przenośnej.
Urządzenie nie jest wadliwe z tego
powodu.
Nie używać akumulatorów chłodzą-
cych ani woreczków na lód w lodówce
przenośnej. Woda z roztopionego
lodu może uszkodzić lodówkę
przenośną.
Proces chłodzenia
1. Z przyczyn higienicznych należy
oczyścić wnętrze lodówki prze-
nośnej wilgotną szmatką przed
każdym użyciem.
2. Napełnić lodówkę przenośną przed-
miotami do schłodzenia.
3. Tylko dla KK 14:
Ustawić przełącznik (3) na pozycji
„OFF".
4. Podłączanie zasilania:
Możliwość 1:
Włożyć wtyczkę samochodową
(10) w gniazdko samochodowe
12 V. Lodówka przenośna od razu
rozpoczyna proces chłodzenia.
Możliwość 2: (tylko dla KK 24 i
KK 28)
Włożyć wtyczkę sieciową 230 V
(11) w gniazdko sieciowe.
5. Włączanie lodówki przenośnej:
Tylko dla KK 14:
chłodzenie: Ustawić przełącznik
(3) na pozycji „COLD".
Ogrzewanie: Ustawić przełącznik
(3) na pozycji „HOT".
Tylko dla KK 24 i KK 28:
Lodówka przenośna rozpoczyna
proces chłodzenia, gdy tylko
wtyczka zostanie podłączona.
6. Ustawianie mocy chłodzenia (tylko
dla pracy przy 230 V):
Za pomocą regulatora (7) można
bezstopniowo regulować moc
chłodzenia. Jeżeli ma zostać
osiągnięta niższa temperatura
niż w trybie oszczędzania energii,
regulator można ustawić w kierunku
„Max". Prosimy pamiętać, że w tym
przypadku zużywa się więcej energii
niż w przypadku normalnej pracy
ciągłej.
uwaga!
Nie ma miejsca automatyczne wyłą-
czenie. Agregat działa stale, dopóki
lodówka przenośna jest włączona.
Należy pamiętać o tym, że akumula-
Polski
93

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents