AEG KK 14 Manual page 106

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
106
PREHľAD PRODUKT
10695
COLD
3
2
1
1. Chladiaci box
2. Kryt
3. Spínač
4. zelená LED kontrolka - chladiaci
režim
5. OFF - prístroj vypnutý
6. červená LED - ohrievací režim
7. -
4
5
6
OFF
HOT
8
9
12
8. Aretačný držiak pre otvorený uzáver
9. Rukoväť
10. 12 V automobilová zástrčka so 8 A
poistkou
11. -
12. Držiak pre bezpečnostný pás
13. Pripojovací kábel
13
10

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents