Popis Výrobku - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
74
POPIS VýROBKu
10695
COLD
3
2
1
1. Chladící box
2. Víko
3. Spínač
4. zelená LED - přístroj chladí
5. OFF - přístroj je vypnutý
6. červená LED - přístroj ohřívá
7. -
4
5
6
OFF
HOT
8
9
12
8. Aretační držák pro otevřené víko
9. Rukojeť na nošení
10. Zástrčka na 12 V v motorovém vozidle
s pojistkou 8 A
11. -
12. Držák pro bezpečnostní pás
13. Přívodní kabel
13
10

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents