Download Table of Contents Print this page

AEG KK 14 Manual page 107

Cool box

Advertisement

Available languages
Table of Contents
10696
13
2
1
1. Chladiaci box
2. Kryt
3. -
4. -
5. -
6. -
7. Regulátor
MAX
8
9
12
8. Aretačný držiak pre otvorený uzáver
9. Rukoväť
10. 12 V automobilová zástrčka so 8 A
poistkou
11. 230 V sieťová zástrčka
12. Držiak pre bezpečnostný pás
13. Pripojovací kábel
Slovenčina 107
MIN
7
10
11

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents