Download Print this page

AEG KK 14 Manual page 89

Cool box
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń!
Podczas transportu
urządzenia w pojeździe
należy przechowywać je
zamocowane w bagażniku
lub na odpowiedniej półce,
aby urządzenie nie mogło
przesuwać się podczas
nagłych ruchów pojazdu.
Należy zwrócić uwagę
na bezpieczną pozycję
urządzenia.
Przymocować lodówkę
przenośną (tylko dla
10695, 10696) za pomocą
SSBF (Safe Seat Belt
Fixation). Trzy uchwyty
zapobiegają ześlizgiwaniu
się pasów bezpieczeństwa i
stabilizują pozycję lodówki
przenośnej na siedzeniu.
Niebezpieczeństwo
dla zdrowia!
Podczas chłodzenia
medykamentów należy
zwrócić uwagę na to, czy
moc chłodzenia urządzenia
odpowiada wymaganiom
danego leku.
Lebensmittel dürfen nur
in Originalverpackungen
oder geeigneten Behältern
eingelagert werden.
Polski
89

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697