Technické Údaje - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
100
Technické údaje
Model
Číslo artikla
Rozmery v cm
(V x š x H) zatvorený
Rozmery v cm
(V x š x H) otvorený
Hmotnosť
Objem
Zdroj prúdu
Menovité napätie pri
12 V
Menovité napätie pri
230 V
Poistka
Regulácia teploty
Teplota okolia
KK 14
10695
42,5 x 38,3 x 25,4 42,5 x 42,3 x 31,3 43,0 x 46,0 x 31,0
62 x 38,3 x 25,4
~3,5 kg
14 L
12 V DC
40 W (chlade-
nie),
35 W (ohrev)
-
8 A (12 V automobilová zástrčk)
Termostat
+16 ˚C - +32 ˚C
KK 24
10696
72,3 x 42,3 x 31,3 72,5 x 46,0 x 31,0
~6,2 kg
24 L
12 V DC / 230 V AC
40 W (chlade-
nie)
55 W (chladenie) 55 W (chladenie)
KK 28
10697
~7,1 kg
28 L
40 W (chlade-
nie)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents