AEG KK 14 Manual page 73

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
Nebezpečí zranění!
Přístroj přepravujte v
zavazadlovém nebo
ve vhodné odkladném
prostoru, aby se za jízdy
nepohyboval.
Dbejte na bezpečnou
polohu přístroje. Prázd-
ný přístroj se může
převrhnout a spadnout.
Připevňujte chladicí box
(jen u 10695, 10696)
pomocí SSBF (Safe Seat
Belt Fixation). Tři držáky
zabraňují sklouznutí
bezpečnostního pásu
a zajišťují tak polo-
hu chladícího boxu na
sedačce.
Nebezpečí úrazu!
Při chlazení léků v chladící
tašce se přesvědčte, jestli
odpovídá chladící výkon
požadavkům příslušného
léku.
Potraviny se smí ukládat
do chladící tašky jen v
originálním balení nebo ve
vhodných nádobách.
Česky
73

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents