AEG KK 14 Manual page 85

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
Model
A
+++
A
++
A
-20%
A
+
A
B
C
D
E
F
Kategoria urzą-
dzenia
Klasa klima-
tyczna
Klasa energe-
tyczna
Zużycie energii
1
na podstawie wyników standardowego testu w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste
1
zużycie zależy od sposobu użytkowania i lokalizacji urządzenia
KK 24
AEG ART:10696
A
+++
A
A
++
+++
A
+
A
++
A
A
+
B
A
C
B
D
C
E
D
F
E
G
F
24
-
L
L
2010/1060
Kategoria 10,
wielofunkcyjne urządzenia chłodzące i inne urządzenia
chłodzące
SN/N
A++
79 kWh/rok
KK 28
A
++++
AEG ART:10697
A
+++
A
-80%
A
A
+++
-60%
A
++
A
++
A
-40%
A
+
A
-20%
A
+
A
B
A
C
D
B
E
F
C
G
D
79
E
F
G
45
28
dB
2010/1060
80 kWh/rok
Polski
A
++++
A
+++
A
-80%
A
-60%
A
++
A
-40%
A
-20%
A
+
A
B
C
D
80
E
F
G
-
48
L
L
dB
85

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents