Servis; Likvidace - AEG KK 14 Manual

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19

Servis

Jestliže máte po přečtení tohoto návo-
du ještě otázky týkající se uvedení
do provozu, obsluhy nebo vzniknou
neočekávané problémy, obraťte se
na Vašeho odborného prodejce.

Likvidace

Obal je tvořen neznečišťujícími materiá-
ly, které můžete zlikvidovat ve sběrnách
recyklovatelného odpadu.
Neodhazujte elektrická zařízení do
běžného domovního odpadu! V
souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/
ES pro stará elektrická a elektronická
zařízení a na základě harmonizačního
národního zákona musí být použitá
zařízení sbírána odděleně a zlikvidová-
na s ohledem na životní prostředí.
Ohledně možností likvidace vyřazených
elektrických zařízení se informujte,
prosím, ve vaší komunitě nebo na
městské správě.
Uvedené ilustrace se mohou mírně lišit
od samotného výrobku. Vyhrazujeme
si právo na provádění změn v důsledku
technického vývoje. Dekorace není
součástí.
Česky
79

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents