AEG KK 14 Manual page 91

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
10696
13
2
1
1. Lodówka przenośna
2. Pokrywa
3. Przełącznik
4. zielona dioda LED - proces
chłodzenia
5. OFF - wyłączanie urządzenia
6. czerwona dioda LED - proces ogrze-
wania
7. Regulator
MAX
8
9
12
8. Uchwyt blokujący dla otwartej
pokrywy
9. Uchwyt do przenoszenia
10. Wtyczka samochodowa 12 V z bezpie-
cznikiem 6,3 A
11. Wtyczka sieciowa 230 V
12. Uchwyt na pasy bezpieczeństwa
13. Kabel przyłączeniowy
Polski
MIN
7
10
11
91

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents