AEG KK 14 Manual page 108

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
www.aeg-automotive.com
108
10697
13
2
1
1. Chladiaci box
2. Kryt
3. -
4. -
5. -
6. -
7. Regulátor
MAX
8
9
8. Aretačný držiak pre otvorený uzáver
9. Rukoväť
10. 12 V automobilová zástrčka so 8 A
poistkou
11. 230 V sieťová zástrčka
12. -
13. Pripojovací kábel
MIN
7
10
11

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents