AEG KK 14 Manual page 101

Cool box
Hide thumbs Also See for KK 14:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 19
Model
A
+++
A
++
A
-20%
A
+
A
B
C
D
E
F
Kategória prí-
stroja
Klimatická trieda
Trieda energetic-
kej účinnosti
Spotreba energie
na základe výsledkov normovej skúšky počas 24 hodín. Skutočná spotreba závisí
1
od používania a miesta umiestnenia prístroja.
KK 24
AEG ART:10696
A
+++
A
A
++
A
+
A
A
A
B
A
C
B
D
C
E
D
F
E
G
F
24
-
L
2010/1060
Kategória 10,
viacúčelové chladiace prístroje a iné chladiace prístroje
SN/N
A++
79 kWh/ročne
1
KK 28
A
++++
A
+++
A
-80%
A
-60%
A
++
+++
A
-40%
++
A
-20%
A
+
+
A
B
C
D
79
E
F
G
45
L
dB
80 kWh/ročne
Slovenčina 101
AEG ART:10697
A
+++
A
++
A
+
A
B
C
D
E
F
G
28
-
L
L
2010/1060
A
++++
A
+++
A
-80%
A
-60%
A
++
A
-40%
A
-20%
A
+
A
B
C
D
80
E
F
G
48
dB

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kk 24Kk 28106951069610697

Table of Contents