Black & Decker KW900E Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

TÜRKÇE
• Mil kilitleme düğmesini (5) basılı tutun ve kovan
somununu (12) verilen somun anahtarını
kullanarak sabitletin.
Uç siperliğinin takılması (Şekil B)
Uç siperliği, aleti bir kenara paralel olarak
ilerletmenize yardımcı olur.
• Çubukları (14) verilen iki vida (16) yardımıyla
uç siperliğine (15) takın.
• Çubukları (14) gösterildiği şekilde freze
tabanına sokun.
• Uç siperliğini istenilen mesafeye ayarlayın.
• Tespit vidalarını (17) sıkın.
Toz çekme adaptörünün takılması (Şekil C)
Toz çekme adaptörü alete bir elektrikli süpürge
bağlamanızı sağlar.
• Elektrikli süpürgenin hortumunu (18) adaptöre
(11) bağlayın.
Şablon siperliğinin takılması (Şekil D)
• Şablon siperliğini (19) fl anşla alt
(iş parçası) tarafa, freze tabanına takın.
• Alt taraftaki iki uzun vidayı (20) şablon siperliği
ve tabandaki deliklerden geçirin.
• Her bir vidanın üzerine bir somun yerleştirin ve
somunları iyice sıkın.
Mesafe parçasının takılması (Şekil E)
• Mesafe parçasını (21), verilen iki vidayı
kullanarak frezenin tabanına takın.
Merkezleme piminin takılması (Şekil F)
• Uç siperliğini, Şekil B'de gösterildiği şekilde
fakat yukarı doğru frezeye takın.
• Merkezleme pimini (22) verilen vida (23) ile uç
siperliğinin iş parçası tarafına takın.
Kopya çıkarıcı ucun takılması (Şekil G)
• Uç siperliğini, Şekil B'de gösterildiği şekilde
frezeye takın.
• 'L' çubuğunu (24), verilen iki vida ve somunu
kullanarak uç siperliğinin üst tarafına takın.
• 'L' çubuğundaki dönme ataşmanını (25) kanat
düğmesi (26) ile ayarlayın.
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin.
Aşırı yüklenmeyin.
• Kazara kesilmesini önlemek için kabloyu
dikkatli bir şekilde dolaştırın.
Kesim derinliğinin ayarlanması (Şekil H, I ve J)
Kesim derinliği, derinlik ayar çubuğu (9) ile derinlik
stopu (27) arasındaki X mesafesidir. Kesim
66
derinliği aşağıda açıklandığı gibi iki farklı şekilde
ayarlanabilir.
Kesim derinliğinin ölçek kullanılarak ayarlanması
(Şekil I)
• Freze ucunu yukarı açıklandığı şekilde takın.
• Kilitleme vidasını (28) gevşetin.
• Piston kilitleme kolunu (4) yukarı çekin.
• Frezeyi freze ucu çalışma parçasına dokunana
kadar itin.
• Piston kilitleme kolunu (4) aşağı itin.
• İşaretçiyi (29) ölçeğin (10) üzerindeki sıfır
konumuna getirin .
• İstediğiniz kesim derinliğini başlangıç
konumuna ekleyin.
• Derinlik ayar çubuğunu (9) ölçekteki
hesaplanmış konuma getirin.
• Kilitleme vidasını (28) sıkın.
• Ayarlama düğmesini (30) kullanarak ince ayar
yapın.
• Piston kilitleme kolunu (4) yukarı çekin ve
frezenin başlangıç konumuna dönmesine izin
verin.
• Frezeyi açtıktan sonra, aşağı itin ve istediğiniz
kesimi gerçekleştirin.
Kesim derinliğinin bir parça tahta ile ayarlanması
(Şekil J)
• Freze ucunu takın ve frezeyi yukarıda
açıklandığı şekilde aşağı itin.
• Derinlik fren çubuğunu (9) yukarı çekin.
• İstenilen kesim derinliği kalınlığındaki bir parça
tahtayı derinlik stopu (27) ve derinlik ayar
çubuğu (9) arasına yerleştirin.
• Kilitleme vidasını (28) sıkın.
• Ayarlama düğmesini (30) kullanarak ince ayar
yapın.
• Tahta parçasını kaldırın.
• Piston kilitleme kolunu (4) yukarı çekin ve
frezenin başlangıç konumuna dönmesine izin
verin.
• Frezeyi açtıktan sonra, aşağı itin ve istediğiniz
kesimi gerçekleştirin.
Rotatif derinlik ayarının ayarlanması (Şekil K)
Rotatif derinlik ayarını istediğiniz ayara çevirdikten
sonra, kullanılacak derinlik ayarına ince ayar
yapabilirsiniz. Farklı kesim derinliklerine sahip
birkaç kesim yapmak istiyorsanız her bir derinlik
ayarını yapın.
• Derinlik ayar vidasını (31) tornavida yardımıyla
gerektiği şekilde yukarı veya aşağı çevirin.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents