Black & Decker KW900E Manual page 30

Hide thumbs

Advertisement

MAGYAR
hogy a szerelőszerszámot (kulcsot)
eltávolította-e a készülékből.
e. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben. Így
jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan
helyzetekben is.
f. Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Szabadban viseljen gumikesztyűt és
csúszásmentes lábbelit. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben.
Tartsa távol hosszú haját, ruházatát és
munkakesztyűjét a mozgó részektől.
A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj
esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
g. Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen
arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben. Porelszívó
berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetőek a por okozta veszélyek.
4) Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
a. Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál.
A termékkel jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
b. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható megfelelően
az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c. Áramtalanítsa a készüléket. Mindig
áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja
azt; mielőtt változtatna a gép bármely
beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél;
valamint a termék átvizsgálása előtt.
d. Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására.
Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen. Az elektromos kéziszerszámok
30
használata veszélyes lehet nem képzett
felhasználó esetén.
e. Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon
meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és a kategóriájával egyenértékű
teljesítményt biztosít. Ne használja a gépet,
ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy
hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak
a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
f. A vágóéleket tartsa élesen és tisztán
a jobb és biztonságosabb munkavégzés
érdekében. Kövesse a karbantartásra és
tartozékcserére vonatkozó előírásokat. Tartsa
a fogantyúkat és kapcsolókat szárazon, tisztán
és olajtól, zsírtól mentesen.
g. Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik
a munkavégzés, és mindkét keze szabadon
marad a gép irányítására.
5) Javítás
a. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak
szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset
előidézője lehet.
Kiegészítő biztonsági előírások felsőmarókhoz
• Csak olyan marószárat használjon,
amelynek szárátmérője a készüléken levő
szorítópatronhoz méretéhez illeszkedik.
• Csak olyan marószárat használjon, amely
a készülék üresjárati fordulatszámának
megfelel. A marószár maximális fordulatszáma
mindig egyenlő, vagy nagyobb kell legyen, mint
a készülék üresjárati fordulatszáma, mely a
gép adattábláján van feltüntetve.
• Soha ne használjon olyan marószárat,
amelynek átmérője nagyobb, mint a műszaki

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents