Black & Decker KW900E Manual page 40

Hide thumbs

Advertisement

POLSKI
• Ustawić pręty prowadnicy równoległej tak, aby
kółko dotykało obrabianego elementu.
Włączanie i wyłączanie
Włączanie
• Trzymając wciśniętą blokadę wyłącznika (2)
nacisnąć wyłącznik (1).
• Zwolnić blokadę wyłącznika.
Wyłączanie
• Zwolnić wyłącznik.
Uwaga! Zawsze trzymaj narzędzie obiema rękami.
Wskazówki praktyczne
• W czasie obrabiania wzdłuż zewnętrznych
brzegów, przesuwaj narzędzie przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara (Rys. M). W czasie
obrabiania wzdłuż wewnętrznych brzegów,
przesuwaj narzędzie zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
• Do pracy w miękkim drewnie używaj frezów
z HSS.
• Do pracy w twardym drewnie używaj frezów
z TCT.
• Frezarki można używać także bez prowadnicy
(Rys. N). Jest to szczególnie przydatne przy
wycinaniu znaków i pracach artystycznych.
Wykonuj tylko płytkie cięcia.
• W tabeli poniżej wymienione są najczęstsze
typy frezów.
Rodzaje frezów (Rys. O)
Nazwa
Zastosowanie
Frez prosty (1)
Rowki i profi le złączowe
Frez przycinający (2) Przycinanie laminatów lub
twardego drewna; precyzyjne
profi lowanie z użyciem wzoru.
Frez do profi li
Profi le złączowe prostych
złączowych (3)
i zakrzywionych elementów
Frez V-kształtny (4)
Rowki, grawerowanie i fazowanie
brzegów
Frez rdzeniowy (5)
Żłobienia, grawerowanie
i profi lowanie brzegów ozdobnych
Frez brzegowy (6)
Profi lowanie brzegów ozdobnych
Frez cymesowy (7)
Profi lowanie brzegów ozdobnych
Frez zaokrąglający (8) Zaokrąglanie brzegów
Frez trapezowy (9)
Połączenia trapezowe
Frez skośny (10)
Ścinanie brzegów
Konserwacja
Elektronarzędzia Black & Decker zostały
zaprojektowane tak, aby zapewnić długoletnią,
prawie bezobsługową pracę urządzenia. Aby długo
40
cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy
odpowiednio z nim postępować i regularnie je
czyścić.
Uwaga! Przed wykonywaniem jakichkolwiek
czynności konserwacyjnych wyłączyć narzędzie
i wyjąć wtyczkę z gniazda.
• Otwory wentylacyjne w obudowie należy
okresowo czyścić czystym, suchym
pędzelkiem.
• Obudowę okresowo czyścić wilgotną
ściereczką. Nie wolno stosować preparatów
żrących lub na bazie rozpuszczalników.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Opisywanego produktu nie wolno
utylizować razem ze zwykłymi śmieciami
z gospodarstw domowych.
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana
posiadanego narzędzia Black & Decker lub
nie będzie się go więcej używać, nie należy
wyrzucać go razem ze śmieciami z gospodarstwa
domowego. Należy przekazać produkt do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne
wykorzystanie zużytych materiałów.
Powtórne użycie materiałów pomaga
chronić środowisko naturalne przed
zanieczyszczeniem i zmniejsza
zapotrzebowanie na surowce.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać
możliwość selektywnej zbiórki zużytych sprzętów
elektrycznych, poprzez pozostawienie ich
w punktach na miejskich wysypiskach śmieci lub
u sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu.
Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i
recyklingu swoich produktów po zakończeniu
okresu eksploatacji. Aby skorzystać z tej
możliwości, prosimy zwrócić się do jednego z
Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych,
który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.
Lista Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych
Black & Decker oraz inne informacje na temat
naszego serwisu posprzedażnego dostępne są na
stronie internetowej: www.2helpU.com

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents