Black & Decker KW900E Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

c. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
değiştirmeden veya elektrikli aleti saklamak
üzere kaldırmadan önce elektrik şebekesiyle
olan bağlantısını kesin. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d. Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e. Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını
ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve
elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek
tüm diğer koşulları kontrol edin. Hasarlı
ise, elektrikli aleti kullanmadan önce tamir
ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından
kaynaklanır.
f. Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g. Elektrikli aleti, aksesuarları, alet uçlarını vb.
bu talimatlara göre ve elinizdeki elektrikli
alet tipi için öngörüldüğü şekilde, çalışma
koşullarını ve yapılacak işi dikkate alarak
kullanın. Elektrikli aletin öngörülen işlemler
dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli
durumlara neden olabilir.
5. Servis
a. Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili Black & Decker
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin
güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
Frezeler için ek güvenlik talimatları
• Daima alete takılı kovanın boyutuna uygun bir
sap çapına sahip freze uçları kullanın.
• Daima yüksüz alet hızına uygun freze uçları
kullanın.
• Hiçbir zaman çapı, teknik veri bölümünde
belirtilen maksimum çapı aşan freze uçlarını
kullanmayın.
• Aleti hiçbir zaman ters yönde kullanmayın.
• Aleti sabit modda kullanmaya çalışmayın.
• MDF veya kurşun bazlı boyalı yüzeyleri
frezelerken özel dikkat gösterin:
• Kurşunlu boya tozu ve dumanlarına karşı
korunma için özel olarak tasarlanmış bir toz
maskesi kullanın ve çalışma alanına giren veya
bu alanda bulunan kişilerin de korunduğundan
emin olun.
• Çocukların veya gebe kadınların çalışma
alanına girmesine izin vermeyin.
• Çalışma alanında bir şey yemeyin, herhangi bir
içecek veya sigara içmeyin.
• Toz partiküllerini ve diğer moloz kalıntılarını
güvenli bir şekilde atın.
• Her zaman bir toz maskesi takın.
• Bu alet, küçük yaşlı veya güçsüz
kişilerce denetimsiz olarak kullanım
için tasarlanmamıştır. Çocuklar, aletle
oynamalarının önlemek için kontrol altında
tutulmalıdır.
• Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili
Black & Decker Servis Merkezi tarafından
değiştirilmelidir.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim
etiketinde belirlenmiş değerlere uyup
uymadığını kontrol edin.
ÖZELLİKLER
1. Açma/kapama düğmesi
2. Emniyet kilidi
3. Değişken hız kontrol düğmesi
4. Piston kilitleme kolu
5. Mil kilitleme düğmesi
6. Kovan
7. Rotatif derinlik ayarı
8. Talaş defl ektörü
9. Derinlik ayar çubuğu
10. Kesim derinliği ölçeği
11. Toz atma adaptörü
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fi şinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
Freze ucunun takılması (Şekil A)
• Talaş defl ektörünü çıkartın (8).
• Mil kilitleme düğmesini (5) basılı tutun ve mil
kilidi tamamen tutunana kadar mili döndürün.
• Verilen somun anahtarını kullanarak kovan
somunlarını (12) gevşetin.
• Freze ucunun (13) sapını kovanın (6) içine
sokun. Sapın, şekilde gösterildiği gibi kovandan
en 3 mm dışarı çıktığından emin olun.
TÜRKÇE
65

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents