Black & Decker KW900E Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi
gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz
durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde
atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur
ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri
dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır.
Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için,
lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak
herhangi bir yetkili onarım acentesine iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın
yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz.
Ya da, Internet'ten Black & Decker yetkili tamir
servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet veren
yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com
Teknik veriler
Voltaj
Giriş gücü
Yüksüz devir
Kovan boyutu
Maks. freze ucu çapı
Maks. kesme derinliği
Ağırlık
68
KW900E
V
230
AC
W
1,200
dak
-1
8,000 - 27,000
5/16" (8 mm) /
1/4" (6.35 mm) /
6 mm
mm
30
mm
55
kg
3.6
AT uygunluk beyanatı
KW900E
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu teyit eder: 98/37/EC,
89/336/EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
L
(ses basıncı) 95 dB(A), L
pA
106 dB(A), el/kol ağırlıklı titreşimi 3.09 m/s
K
(ses basıncı belirsizliği) 3 dB(A),
pA
K
(akustik güç belirsizliği) 3 dB(A)
WA
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Garanti
Black & Decker, ürünlerinin kalitesine güvenmekte
ve üstün bir garanti sunmaktadır. Ayrıca bu garanti
hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal
etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm
AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA'nın
üye ülkelerinde geçerlidir.
Bir Black & Decker ürünün kusurlu malzeme, işçilik
veya uygunluk eksikliği nedeniyle satın alındığı
tarihten sonraki 24 ay içerisinde arızalanması
halinde Black & Decker, müşterinin en az düzeyde
rahatsızlık duymasını sağlamak amacıyla,
aşağıdaki durumlar haricinde kusurlu parçaları
değiştirmeyi, normal aşınma ve yıpranmaya
maruz kalmış ürünleri onarmayı ve bu tür ürünleri
değiştirmeyi garanti eder:
• Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
• Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
• Ürün, yabancı nesneler, maddeler ya da
kazalar nedeniyle hasar görmüştür;
• Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker
servis ekibinden başkası tarafından tamir
edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya
veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza
dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı
gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen listeden
size en yakın yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'ten Black &
Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
(akustik güç)
WA
2
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
United Kingdom
1-7-2005

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents