Black & Decker KW900E Manual page 63

Hide thumbs

Advertisement

БЛЕК ЕНД ДЕККЕР
гарантійні умови
Шановний покупець!
1.
Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу
компанії Black & Decker та виражаємо Вам свою
вдячність за Ваш вибір.
1.1.
Надійна робота цього виробу на протязі
всього терміну експлуатації є предметом
особливої турботи наших сервісних служб.
У випадку виникнення якихось проблем в
процесі експлуатації виробу ми рекомендуємо
Вам звертатися лише в авторизовані сервісні
організації, адреси та телефони яких Ви
зможете знайти в Гарантійному талоні або
дізнатися в магазині.
Н а ш і с е р в і с н і це н т р и – це н е т і л ь к и
кваліфікований ремонт, але и широкий вибір
запчастин та аксесуарів.
1.2.
При покупці виробу вимагайте перевірки
його комплектності та справності за Вашої
присутності, наявності інструкції з експлуатації
та заповненого Гарантійного талону на
українській мові. За умови відсутності у Вас
правильно заповненого Гарантійного талону
ми будемо вимушені відхилити Ваші претензії
щодо якості цього виробу.
1.3.
Щоб уникнути всіх непорозумінь щиро просимо
Вас перед початком роботи з виробом
уважно ознайомитись з інструкцією щодо його
експлуатації.
1.4.
Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове
призначення цього виробу.
2.
Правовою основою даних гарантійних умов є
діюче Законодавство та, зокрема, Закон "Про
захист прав споживачів".
3.
Гарантійний термін на даний виріб складає
24 місяці та починається з дня продажу
через роздрібну торгову мережу. У випадку
усунення недоліків виробу гарантійний термін
продовжується на період, протягом якого виріб
не використовувався.
4.
Термін служби виробу - 5 років (мінімальний,
встановлений у відповідності до Закону "При
захист прав споживачів").
5.
Наші гарантійні зобов'язання поширюються
тільки на несправності, виявлені протягом
гарантійного терміну та обумовлені виробничими
та конструктивними факторами.
6.
Гарантійні зобов'язання не поширюються:
6.1.
На несправності виробу, що виник ли
в результаті:
6.1.1. Недотримання користувачем вказівок інструкції
з експлуатації виробу.
6.1.2. Механічних пошкоджень, викликаних зовнішнім
ударним або іншим впливом.
6.1.3. Використання виробу в професійних цілях та
об'ємах, в комерційних цілях.
6.1.4. Застосування виробу не за призначенням.
6.1.5. Стихійного лиха.
6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших
зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ,
сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні
середовища, невідповідність параметрів
електромережі параметрам, вказаним на
інструменті.
6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів
та запчастин, які не рекомендовані або не
схвалені виробником.
6.1.8. Проникнення всередину інструменту сторонніх
предметів, комах, матеріалів або речовин,
що не є відходами, які супроводжують
використання за інструменту призначенням,
наприклад, стружки, опилки та ін.
6.2.
На інструменти, що були відкриті, піддані
ремонту або модифікації поза уповноваженою
сервісною станцією.
6.3.
На приналежності, запчастини, що вийшли
з ладу внаслідок нормального зносу, та
витратні матеріали, такі як, приводні ремені,
вугільні щітки, акумуляторні батареї, ножі,
пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бури
та ін.
6.4.
На несправності, які виникли в результаті
перевантаження інструменту, що призвело
до виходу з ладу електродвигуна або інших
вузлів та деталей. До безумовних ознак
перевантаження виробу належать, зокрема:
поява кольорів мінливості, деформація
або оплавлення деталей та вузлів виробу,
потемніння або обвуглювання ізоляції
дротів електродвигуна під впливом високої
температури.
03 червня 1999 р.
УКРАЇНСЬКА
63

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents