Black & Decker KW900E Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

adatokban megadott maximális átmérő.
• Ne használja a gépet fordított, fejjel lefelé
munkahelyzetben.
• Ne próbálkozzon a készülék állványosításával.
• Különösen óvatosan dolgozzon, ha MDF
lapot vagy ólomtartalmú festékréteggel
fedett faanyagot mar, amelyből mérgező port
keletkezhet:
• Viseljen speciális maszkot, ami véd az
ólomportól és ólomgőztől, továbbá minden más
személyt tartson távol a munkaterülettől.
• Ne engedjen gyerekeket és terhes nőket
a munkaterületre.
• Enni, inni és dohányozni a munkaterületen
tilos. Ne tároljon semmilyen ételt vagy italt
a munkaterületen.
• A keletkezett port és más hulladékot
a környezetvédelemi előírásoknak megfelelően
kezelje.
• Mindig viseljen pormaszkot.
• A készülék használatát fi ataloknak, illetve
képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére
csak felügyelet mellett engedélyezze.
• Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse
le egy Black & Decker szakszervizben.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű,
ezért a földelés nem szükséges.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a gép adattábláján
feltüntetettnek!
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Kapcsolóretesz
3. Fordulatszám előválasztó
4. Süllyesztés rögzítő kar
5. Tengelyrögzítő
6. Befogópatron
7. Revolver mélységütköző
8. Forgács elterelő
9. Mélységütköző pálca
10. Marási mélység skála
11. Porelszívó adapter
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdené az összeszerelést,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, a készülék ki van
kapcsolva.
Marószár befogása (A ábra)
• Távolítsa el a forgács elterelőt (8).
• Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (5), és
forgassa a tengelyt addig, amíg a tengely
teljesen rögzül.
• Oldja meg a befogópatron anyát (12)
a mellékelt szerelőkulccsal.
• Helyezze a marószár (13) szárát
a befogópatronba (6). Ellenőrizze, hogy a szár
legalább 3 mm-el kinyúljon a befogópatronból
az ábra szerint.
• Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (5), és
szorítsa meg a befogópatron anyát (12)
a mellékelt szerelőkulccsal.
Az élvezető felszerelése (B ábra)
Az élvezető arra szolgál, hogy a készüléket egy él
vagy szél mentén, azzal párhuzamosan vezesse.
• Helyezze a rudakat (14) az élvezetőre (15)
a mellékelt csavarokkal (16).
• Illessze a rudakat (14) a marótalpba az ábra
szerint.
• Állítsa be az élvezetőt a kívánt távolságba.
• Szorítsa meg a rögzítő csavarokat (17).
A porelszívó adapter felszerelése (C ábra)
A porelszívó adapter lehetővé teszi, hogy
a felsőmaróhoz porelszívó berendezést
csatlakoztasson.
• Csatlakoztassa a porelszívó berendezés
csövét (18) az adapterhez (11).
A vezetősablon felszerelése (D ábra)
• Tegye a vezetősablont (19) a maró talpába úgy,
hogy a sablon pereme lefelé (munkadarab felé)
mutasson.
• Helyezze a két hosszú csavart (20) alulról
a sablon furatain át a talp furataiba.
• Helyezzen mindkét csavarra egy-egy anyát és
húzza szorosra.
A távtartó-darab felszerelése (E ábra)
• Szerelje fel a távtartó-darabot (21) a mellékelt
csavarokkal a készülék talpára.
A központosító csap felszerelése (F ábra)
• Szerelje fel az élvezetőt a maróra a B ábra
szerint, de fejjel lefelé.
• Helyezze fel a központosító csapot (22) az
élvezető munkadarab felőli oldalára a mellékelt
csavarral (23).
A másolóvezető felszerelése (G ábra)
• Helyezze fel az élvezetőt a B ábra szerint
a készülékre.
MAGYAR
31

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents