Black & Decker KW900E Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

Використання спрямовувача шаблону (рис. D)
Спрямовувач шаблону можна використовувати
для вирізання фігури по шаблону, наприклад,
літери.
• Надійно прикріпіть шаблон до деталі за
допомогою двосторонньої плівки або
затискачів 'G'.
• Фреза має виступати за фланець
спрямовувача шаблону , щоб вирізати
деталь в формі шаблону.
Використання розпірної деталі (рис. E)
Розпірну деталь можна використовувати
для обрізки дерев'яних або ламінованих
вертикальних деталей.
Використання центровочної шпильки (рис. F)
Центровочну шпильку можна використовувати
для зрізання круглих деталей.
• Зробіть отвір для встановлення
центровочної шпильки в центрі розрізу.
• Розташуйте фрезерний станок на деталь
так, щоб кінчик шпильки знаходився в цьому
отворі.
• Налаштуйте радіус кругу за допомогою
планок спрямовувача краю.
• Фрезерний станок зараз можна переміщати
по деталі для вирізання кругу.
Використання копіювального пристрою
(рис. G)
Копіювальний пристрій допомагає зберегти
рівну відстань від краю деталей нерегулярної
форми.
• Розмістіть фрезерний станок на деталь на
бажаній відстані від краю, і ця відстань буде
скопійована.
• Налаштуйте планки спрямовувача краю,
доки колесо не ввійде в контакт з деталлю.
Вмикання та вимикання
Ввімкнення
• Тримайте кнопку розблокування натиснутою
(2) та натисніть перемикач ввімкнення/
вимкнення (1).
• Відпустіть кнопку розблокування.
Вимкнення
• Відпустіть перемикач ввімкнення/вимкнення.
Попередження! Завжди тримайте інструмент
обома руками
Примітки для оптимального використання
• При роботі на зовнішньому краї переміщуйте
інструмент проти годинникової стрілки
(рис. M). При роботі на внутрішньому краї
переміщуйте інструмент за годинниковою
стрілкою .
• Використовуйте фрези з інструментальної
сталі для фрезування м'якої деревини.
• Використовуйте фрези з TCT для твердої
деревини.
• Ви можете використовувати інструмент
без спрямовувача (рис. N). Це корисно для
створення вивісок та творчих робіт. Робіть
лише неглибокі зрізи.
• В таблиці нижче вказані звичайні типи фрез.
Фрези (рис. O)
Опис
Застосування
Пряма фреза (1)
Пази та канавки
Фреза підрізки (2)
Підрізка ламінату або твердого
дерева; точне фрезування
за шаблоном
Фреза
Робить канавки на прямих та
фальцювання (3)
закруглених деталях
V-подібна фреза (4) Пази, гравіювання та зняття
фаски
Основна пазова
Прорізання канавок,
фреза (5)
гравіювання та декоративний
край формовка
Склепінна фреза (6) Формовка декоративного краю
Синусоподібна
фреза (7)
Формовка декоративного краю
Округлююча
фреза (8)
Заокруглення краю
Трапецієподібна
фреза (9)
з'єднання хвостом ластівки
Зенковка (10)
фаска по краю
Технічне обслуговування
Ваш інструмент призначений для роботи
протягом довгого часу з мінімальним
обслуговуванням. Постійна задовільна
робота залежить від правильного догляду за
інструментом та регулярної очистки.
Попередження! Перед проведенням
обслуговування вимкніть та від'єднайте від
мережі живлення інструмент.
• Регулярно очищуйте вентиляційний отвір за
допомогою м'якої щітки або сухої ганчірки.
• Регулярно очищуйте корпус мотору вологою
ганчіркою. Не використовуйте абразивні
очищуючи засоби та засоби, що містять
розчинники.
УКРАЇНСЬКА
61

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents