Black & Decker KW900E Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

Hızın ayarlanması
• Hız kontrol düğmesini (3) gerekli hız değerine
getirin. Küçük çaplı freze uçları için yüksek bir
hız kullanın. Büyük çaplı freze uçları için düşük
bir hız kullanın.
Siperlik olarak takoz kullanılması (Şekil L)
Uç siperliğinin kullanılamadığı durumlarda,
örneğin kitaplığın rafl arını desteklemek için arka
panelindeki oyukları frezelerken, aşağıdaki şekilde
devam edin:
• Takoz olarak kullanmak için düzgün kenarlı bir
tahta parçası seçin.
• İş parçası üzerine bir takoz yerleştirin.
• Takozu, alete yol gösterecek doğru konuma
yerleşene kadar hareket ettirin.
• Takozu iş parçasına iyice sıkıştırın.
Şablon siperliğinin kullanılması (Şekil D)
Şablon siperliği, bir şablondan örneğin bir harf gibi
kesilmiş bir şekil hazırlamak için kullanılabilir.
• Şablonu çift tarafl ı bir bant veya 'G' kelepçeleri
ile iş parçasının üzerine sabitleyin.
• İş parçasını şablon şeklinde kesmek için freze
ucunun şablon siperliğinin fl anşının altına kadar
uzanması gerekir.
Mesafe parçasının kullanılması (Şekil E)
Mesafe parçası, ahşap kesmek veya dikey olarak
katmanlara ayırmak için kullanılabilir.
Merkezleme piminin kullanılması (Şekil F)
Merkezleme pimi yuvarlak modelleri kesmek için
kullanılabilir.
• Merkezleme piminin ucu için, kesilecek dairenin
merkezinde bir delik açın.
• Açılan delikteki merkezleme piminin ucu ile
frezeyi iş parçasının üzerine yerleştirin.
• Uç siperliğinin çubukları ile dairenin yarıçapını
ayarlayın.
• Freze artık daireyi kesmek için iş parçasının
üzerinde hareket ettirilebilir.
Kopya çıkarıcı ucun kullanılması (Şekil G)
Kopya çıkarıcı uç, yamuk şekilli iş parçalarının
kenarı boyunca eşit bir kesim mesafesi sağlamaya
yardımcı olur.
• Frezeyi, kopyalanacak kenardan istediğiniz bir
mesafede iş parçasının üzerine yerleştirin.
• Tekerlek, iş parçası ile temas edene kadar uç
siperliğinin çubuklarını ayarlayın.
Açılması ve kapatılması
Açılması
• Emniyet kilidini (2) basılı tutun ve açma/
kapama düğmesine (1) basın.
• Emniyet kilidini bırakın.
Kapatılması
• Açma/kapama düğmesini bırakın.
Uyarı! Aleti daima iki elinizle tutarak çalıştırın.
Yararlı tavsiyeler
• Dış kenarlarda çalışırken aleti saatin tersi
yönde hareket ettirin (Şekil M). İç kenarlarda
çalışırken, aleti saat yönünde hareket ettirin.
• Yumuşak ahşaplar için HSS freze uçlarını
kullanın.
• Sert ahşaplar için TCT freze uçlarını kullanın.
• Aleti siperliksiz kullanabilirsiniz (Şekil N). Bu
özgün ve yaratıcı işler için kullanışlıdır. Sadece
yüzeysel kesimler yapın.
• Yaygın freze ucu tipleri için aşağıdaki tabloya
bakın.
Freze uçları (Şekil O)
Tanım
Uygulama
Düz uç (1)
Oyuklar alçak kısımlar
Kesme ucu (2)
Laminatlar veya sert ahşapları
kesme; şablon kullanarak doğru
profi l oluşturma
Alçaltma ucu(3)
Düz veya kavisli iş parçalarını
alçaltma
V-oyuk açma ucu (4) Oyuklar, oyma ve kenar eğimi
verme
Çekirdek kalıbı
Oluk açma, oyma ve dekoratif
ucu (5)
kenar kalıbı
çıkarma
Girinti ucu (6)
Dekoratif kenar kalıbı çıkarma
S biçimi kalıbı
çıkarma ucu (7)
Dekoratif kenar kalıbı çıkarma
Yuvarlama ucu (8)
Kenarları yuvarlama
Kurtağzı ucu (9)
Kurtağzı eklemeleri
Pah ucu (10)
Pahlı kenarlar
Bakım
Aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli
özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Herhangi bir bakım işlemini
gerçekleştirmeden önce aleti kapatıp fi şini çekin.
• Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak
bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak
temizleyin.
• Motor mahfazasını nemli bir bezle düzenli
olarak temizleyin. Herhangi bir aşındırıcı veya
çözücü bazlı temizlik maddesi kullanmayın.
TÜRKÇE
67

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents