Download Print this page

Magyar - Black & Decker KW900E Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker
Felsőmarójához. Ezt a készüléket fa, és
fatermékek marására terveztük. A felsőmaró
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Általános biztonságtechnikai
előírások
Figyelem! Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
elektromos áramütés, a személyi sérülések és az
anyag károsodásának lehetőségét.
• Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a gép üzembe helyezése előtt.
• Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes
információnak.
• Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen,
vagy karbantartási munkába kezd, mindig
csatlakoztassa le a készüléket a hálózati
áramforrásról.
1) Munkaterület
a. Tartsa rendben és világítsa meg
munkahelyét. A zsúfolt, rendetlen
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
b. Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra
keletkezhet, mely begyújthatja a port vagy gázt.
c. Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon
arról, hogy gyereket, más személyek vagy
állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet,
ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati
kábelt, továbbá elvonhatják fi gyelemét
a készülék irányításáról.
2) Elektromos biztonság
a. A készülék csatlakozódugójának
illeszkednie kell a dugaszoló aljzathoz. Soha
ne változtasson a csatlakozódugón. Soha
ne használjon semmilyen adaptert földelt
készülékekkel. Az eredeti csatlakozódugó és
a megfelelő dugaszoló aljzat használatával
jelentősen csökkenthető az elektromos
áramütés kockázata.
b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt.
Extrém munkakörülmények között (pl.: magas
páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az
elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül
c. Legyen fi gyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja szabadban a gépet,
óvja az esőtől. Ne használja nyirkos, nedves
környezetben. Soha ne mártsa a készüléket
vízbe!
d. Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne
a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne
a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
szélektől, védje olajtól és hőtől. Minden
használat előtt ellenőrizze a kábel állapotát,
és ne indítsa be a gépet, ha a kábel sérült.
Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel
használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
e. A szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és jelöléssel ellátott
hosszabbító kábelt szabad használni.
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
3) Személy védelem
a. Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha
fáradt, vagy ha hallucinogén anyag, alkohol
vagy gyógyszeres befolyásoltság alatt
áll. Elektromos kéziszerszám használatakor
pillanatnyi fi gyelmetlenség is súlyos baleset
előidézője lehet.
b. Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy
pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy
porral, vagy lepattanó részekkel járhat.
Ügyeljen a hallásvédelemre is.
c. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője
lehet.
d. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze,

MAGYAR

29

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843