Black & Decker KW900E Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

Dane techniczne
Napięcie zasilania
Moc elektryczna
Prędkość bez obciążenia
Średnica tulei zaciskowej
Maksymalna średnica frezu
Maksymalna głębokość cięcia mm
Waga
Deklaracja zgodności UE
Firma Black&Decker oświadcza, że frezarka
KW900E spełnia normy: 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN 55014, EN 60745, EN 61000
L
(ciśnienie akustyczne) 95 dB(A), L
pA
akustyczna) 106 dB(A), wibracje działające na
ręce/ramiona 3.09 m/s
K
(wahanie ciśnienia akustycznego) 3 dB(A),
pA
K
(wahanie mocy akustycznej) 3 dB(A)
WA
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
KW900E
V
230
AC
W
1,200
-1
min
8,000 - 27,000
5/16" (8 mm) /
1/4" (6.35 mm) /
6 mm
mm
30
55
kg
3.6
(moc
WA
2
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black&Decker
Wielka Brytania
1-7-2005
POLSKI
41

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents