Black & Decker KW900E Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

УКРАЇНСЬКА
за допомогою гвинтів (23), що входять
в комплект поставки.
Встановлення копіювального пристрою
(рис. G)
• Встановіть спрямовувач краю на фрезерний
станок, як показано на рис. B.
• Встановіть планку 'L' (24) на верхню сторону
спрямовувача краю, використовуючи два
гвинти та дві гайки, що входять в комплект
поставки.
• Налаштуйте насадку, що обертається, (25)
на планку 'L' за допомогою регулятора леза
(26).
Використання
Попередження! Інструмент має працювати
з передбаченою швидкістю. Не перевантажуйте
його.
• Обережно прокладайте кабель, щоб
уникнути його випадкового пошкодження.
Налаштування глибини зрізу (рис. H, I & J)
Глибина зрізу - це відстань X між стопорною
планкою глибини (9) та обмежувачем глибини
(27). Глибина зрізу може бути встановлена
двома різними способами, як описано нижче.
Налаштування глибини зрізу з використанням
шкали (рис. I)
• Встановіть фрезу, як описано вище.
• Відкрутіть блокуючі гвинти (28).
• Потягніть вгору за важіль блокування
занурення (4).
• Опустіть фрезерний станок вниз, доки фреза
не торкнеться деталі.
• Потягніть вниз за важіль блокування
занурення (4).
• Перемістіть покажчик (29) на позицію нуль
на шкалі (10).
• Додайте бажану глибину зрізу до початкової
позиції.
• Перемістіть стопорну планку глибини (9) на
позицію на шкалі, що була підрахована.
• Закріпіть блокуючі гвинти (28).
• Точно налаштуйте, використовуючи кнопку
налаштування (30).
• Потягніть вгору за важіль блокування
занурення (4), при цьому фрезерний станок
повернеться до початкової позиції.
• Після ввімкнення фрезерного станку опустіть
його та зробіть бажаний зріз.
60
Налаштування глибини зрізу, використовуючи
шматок дерева (рис. J)
• Встановіть фрезу та опустіть фрезерний
станок, як описано вище.
• Потягніть вгору стопорну планку глибини (9).
• Розташуйте шматок дерева, товщиною,
що дорівнює глибині бажаного зрізу, між
обмежувачем глибини (27) та стопорною
планкою глибини (9).
• Закріпіть блокуючі гвинти (28).
• Точно налаштуйте, використовуючи кнопку
налаштування (30).
• Зніміть шматок дерева.
• Потягніть вгору за важіль блокування
занурення (4), при цьому фрезерний станок
повернеться до початкової позиції.
• Після ввімкнення фрезерного станку опустіть
його та зробіть бажаний зріз.
Налаштування барабанного обмежувача
глибини (рис. K)
Після встановлення бажаного значення на
барабанному обмежувачі глибини, Ви можете
точно налаштувати обмежувач глибини, що буде
використовуватись. Якщо ви хочете зробити
декілька зрізів з різною глибиною, налаштуйте
кожний обмежувач глибини.
• Поверніть стопорний гвинт глибини
(31) вгору або вниз по необхідності,
використовуючи викрутку.
Встановлення швидкості
• Встановіть ручку управління змінної
швидкості (3) на необхідну швидкість.
Використовуйте високу швидкість для фрез
малого діаметру. Використовуйте низьку
швидкість для фрез великого діаметру.
Використання рейки в якості спрямовувача
(рис. L)
Якщо неможливо використовувати спрямовувач
краю, наприклад, при фрезуванні пазів на
задній панелі книжкової шафи для підтримки
полиць, виконайте наступне:
• Візьміть шматок дерева з рівним краєм
в якості рейки.
• Розмістіть рейку на деталі.
• Перемістіть рейку на необхідну позицію для
спрямування інструменту.
• Надійно прикріпіть рейку до деталі.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents