Black & Decker KW900E Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

• Állítsa be a kör rádiuszát az élvezető
rudazatával.
• A maró ekkor a munkadarab körül mozgatható
a kör kimarásához.
A másolóvezető használata (G ábra)
A másolóvezető segít egyenlő távolságot
fenntartani a szabálytalan formájú munkadarab
széle mentén.
• Helyezze a felsőmarót a munkadarabra
a követendő széltől a kívánt távolságba.
• Állítsa az élvezető rúdjait úgy, hogy a kerék
a munkadarabhoz érjen.
A készülék be- és kikapcsolása
Bekapcsolás
• A készülék beindításához tartsa benyomva
a kapcsolóreteszt (2) nyomja be az üzemi be/ki
kapcsolót (1).
• Engedje el a kapcsolóreteszt.
Kikapcsolás
• A készülék kikapcsolásához engedje el az
üzemi be/ki kapcsolót.
Figyelem! A készüléket mindig két kézzel tartva
üzemeltesse.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
• Külső él mentén történő marásnál haladjon
az óramutató járásával ellentétes irányba
(M ábra). Belső él mentén az óramutató
járásával megegyező irányba haladjon.
• Puhafához használjon HSS marószárat.
• Keményfához használjon TCT
keményfémlapkás) marószárat.
• A készüléket vezető nélkül is használhatja
(N ábra). Ez táblák készítésénél és kreatív,
dekorálási munkáknál hasznos. Szabad kézzel
csak kis marásmélységgel dolgozzon.
• Vegye fi gyelembe az alábbi táblázatot az
alkalmazható marószárak tekintetében.
Marószárak (O ábra)
Megnevezés
Felhasználás
Egyenes maró (1)
Hornyolás és falcolás
Kontúrmaró (2)
Laminált- vagy keményfa
körülmarására, precíz
profi lmarásra sablon után
Falc maró (3)
Falcok készítése egyenes vagy
ívelt munkadarabokon
V-horonymaró (4)
Hornyolás, gravírozás és élek
letörése
Megnevezés
Felhasználás
Félgömbmaró (5)
Hornyolás, gravírozás és
dekoratív élformák készítésére
Holkehl maró (6)
Dekoratív élformák készítésére
Profi lmaró (7)
Dekoratív élformák készítésére
Lekerekítő maró (8) Él lekerekítésre
Fecskefark-maró (9) Fecskefark-kötések készítésére
Élező maró (10)
Élek letörésére
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellett
hosszú távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése
nagymértékben függ az alapos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási
munkálatba kezdene, kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket.
• Rendszeresen tisztítsa meg a készülék
levegőréseit egy puha kefével vagy száraz
ronggyal.
• Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat
egy enyhén nedves kendővel. Ne használjon
karcot hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú
anyagot. Akadályozza meg, hogy folyadék
kerüljön a készülék belsejébe. Soha ne mártsa
a készülék semelyik részét folyadékba.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége
rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és
csomagolások elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a
nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
MAGYAR
33

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents