Black & Decker KW900E Manual page 35

Hide thumbs

Advertisement

BLACK&DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black&Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1)
Black&Decker kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a
151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint végzi.
a)
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b)
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli
ingyenes garanciális javításra.
c)
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d)
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy
átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
e)
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f)
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti a
jótállási kötele zettségvállalás érvényességét.
2)
Nem terjed ki a garancia:
a)
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. (A rendelte téssel ellentétes használat
elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű
vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az
abban foglaltakat saját érdekében tartsa be!)
b)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
c)
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibá sodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemelte tés mellett az
alkatrészek természetes elhaszná ló dása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők:
megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám,
fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá:
meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)
d)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
e)
A termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black&Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthe-
tőségének határidején belül a terméknek vagy
jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a
kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk. Ezek a következők: motor illetve
állórész, forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon belül
meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag hasonló
készülék kerül felajánlásra, vagy visszafi zethető a
vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és nem
kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4)
Garanciális javítás esetén a szerviznek a garancia kártyán
az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
-
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
-
a hiba rövid leírását,
-
a javítás módját és időtartamát,
-
a készülék visszaadásának időpontját,
-
javítás időtartamával meg-hosszabbított új garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon keresztül
kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes alkatrészellátást,
és széles tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.)
GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
Importőr/ Forgalmazó:
Black&Decker GmbH
Erfaker Kft.
D – 65510 Idstein/Ts
1158. Budapest,
Black&Decker str. 40.
Késmárk u. 9.
MAGYAR
35

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents