Black & Decker KW900E Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

ČEŠTINA
• Po zapnutí frézku spusťte dolů a proveďte
požadovaný řez.
Nastavení otočného hloubkového dorazu
(obr. K)
Po natočení otočného hloubkového dorazu
do požadované polohy můžete provést jemné
doladění zvoleného hloubkového dorazu. Pokud
chcete provést několik řezů s různým nastavením
hloubky, seřiďte každou z hloubkových zarážek.
• Pomocí šroubováku vytočte podle potřeby
šroub hloubkového dorazu (31) nahoru nebo
dolů.
Nastavení rychlosti
• Knofl ík regulace otáček (3) nastavte na
požadovanou hodnotu rychlosti. Vyšší rychlost
používejte pro násady menších průměrů.
Nižší rychlost používejte pro násady větších
průměrů.
Použití laťky jako vodítka (obr. L)
Pokud není možné použít krajové vodítko,
například při frézování drážek na zadní stěně
knihovny pro uchycení polic, postupujte
následovně:
• Vyberte kousek dřeva s rovným krajem, které
bude sloužit jako laťka.
• K obrobku přiložte laťku.
• Laťku přesuňte tak, aby byla ve správné poloze
pro vedení frézky.
• Laťku pevně k obrobku přichyťte.
Použití podkladové šablony (obr. D)
Podkladovou šablonu lze použít k vyfrézování
určitého tvaru podle šablony, například písmene.
• Pomocí oboustrané lepící pásky nebo svorkami
tvaru 'G' připevněte šablonu k obrobku.
• Frézovací násada musí zasahovat pod okraj
podkladové šablony, aby bylo možné provést
frézování obrobku ve tvaru šablony.
Použití vymezovacího dílu (obr. E)
Vymezovací díl lze použít k ořezávání dřevěných
nebo svisle vrstvených projektů.
Použití středícího kolíku (obr. F)
Středící kolík lze použít k vyříznutí kruhových
vzorů.
• Pro středící kolík na střed kruhu, který má být
vyřezán, vyvrtejte otvor.
• Frézku položte na obrobek tak, aby se středící
kolík nacházel ve vyvrtaném otvoru.
• Pomocí tyčí krajového vodítka nastavte
poloměr kruhu.
26
• Nyní je možné posouvat frézku po obrobku tak,
aby byl vyfrézován kruh.
Použití kopírovacího dílu (obr. G)
Kopírovací díl napomáhá při frézování udržovat
shodnou vzdálenost podél okrajů obrobků
nepravidelných tvarů.
• Položte frézku na obrobek v požadované
vzdálenosti od okraje, který má být kopírován.
• Nastavte tyče krajového vodítka tak, aby bylo
kolečko v kontaktu s obrobkem.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
• Podržte blokovací tlačítko (2) stisknuté
a stlačte hlavní spínač (zapnuto/vypnuto) (1).
• Blokovací tlačítko uvolněte.
Vypnutí
• Uvolněte hlavní spínač (zapnuto/vypnuto).
Varování! Nářadí držíme vždy oběma rukama.
Rady pro optimální použití nářadí
• Při práci na vnější straně okrajů pohybujte
frézkou proti směru otáčení hodinových
ručiček (obr. M). Při práci na vnitřní straně
okrajů pohybujte frézkou ve směru otáčení
hodinových ručiček.
• K obrábění měkkého dřeva používejte
frézovací násady typu HSS.
• K obrábění tvrdého dřeva používejte frézovací
násady typu TCT.
• Nářadí lze používat bez vodítka (obr. N). Tento
pracovní režim se používá při vyřezávání
písma a pro výtvarné práce. V tomto případě
vytvářejte pouze mělké řezy.
• V následující tabulce naleznete běžné typy
frézovacích násad.
Frézovací násady (obr. O)
Popis
Použití
Rovná násada (1)
Drážky a žlábky
Obrubová násada (2) Obrábění krajů překližek nebo
tvrdého dřeva; přesné profi lování
při použití šablony
Žlábkovací násada (3) Žlábkování rovných nebo
zaoblených obrobků
Násada pro drážky
tvaru V (4)
Drážky, vyřezávání a zkosení hran
Jádrová násada (5)
Drážkování, vyřezávání
a vytváření ozdobných hran
Rohová násada (6)
Vytváření ozdobných hran
Esovitá násada (7)
Vytváření ozdobných hran
Zaoblovací násada (8) Vytváření zaoblených hran

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

24843

Table of Contents