Download Print this page

Українська - Black & Decker KW900E Manual

Hide thumbs

Advertisement

Область застосування
Ваш фрезерний станок виробництва компанії
Black & Decker розроблений для фрезування
деревини та виробів з деревини. Цей
інструмент призначений лише для побутового
використання.
Загальні правила безпеки
Попередження! Прочитайте всі інструкції.
Невиконання всіх інструкцій, що наведені нижче,
може призвести до ураження електричним
струмом, пожежі та/або серйозних травм. Термін
"електричний інструмент" в усіх попередженнях,
перерахованих нижче, означає електричний
інструмент, що працює від мережі живлення (зі
шнуром) або від акумулятора (без шнура).
ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
1. Робоча зона
a. Тримайте робочу зону чистою та добре
освітленою. Неупорядковані та темні робочі
зони збільшують ймовірність нещасного
випадку .
b. Не використовуйте електричний
інструмент у вибухонебезпечних
умовах, наприклад, в присутності
вогненебезпечних рідин, газів та пилу.
Електричні інструменти створюють іскри, що
можуть запалити пил або випаровування
вогненебезпечних речовин.
c. Тримайте дітей та сторонніх подалі
під час використання електричного
інструменту. Відвернення уваги може
призвести до втрати контролю над
інструментом.
2. Електрична безпека
a. Розетка має відповідати вилці
електричного інструменту. Ніколи
ніяким чином не модифікуйте розетку.
Не використовуйте ніяких адаптерів
з заземленими інструментами.
Немодифіковані вилки та розетки, що
підходять до них, зменшують ризик
ураження електричним струмом.
b. Уникайте контакту тіла з заземленими
поверхнями, такими як труби, радіатори,
плити та холодильники. Якщо Ваше тіло
заземлене, ризик ураження електричним
струмом збільшується.
c. Не залишайте електричні інструменти
під дощем або в умовах підвищеної
вологості. Вода, що потрапляє
в електричний інструмент, підвищує ризик
ураження електричним струмом.
d. Не використовуйте кабель інструменту
не за призначенням. Ніколи не
використовуйте кабель інструменту для
переносу, витягнення або відключення
електричного інструменту. Тримайте
кабель інструменту подалі від джерел
високих температур, мастила, гострих
предметів та рухомих деталей.
Ушкоджений або заплутаний кабель
інструменту підвищує ризик ураження
електричним струмом.
e. При використанні електричного
інструменту на вулиці, використовуйте
подовжуючий кабель, що підходить для
використання на вулиці. Використання
кабелю, що підходить для вулиці, знижує
ризик ураження електричним струмом.
3. Особиста безпека
a. Завжди будьте напоготові, слідкуйте
за тим, що ви робите та користуйтесь
здоровим глуздом, використовуючи
електричний інструмент. Не
використовуйте електричний інструмент,
коли ви втомлені або знаходитесь під
впливом наркотичних речовин, алкоголю
або ліків. Неуважність під час використання
електричних інструментів може призвести до
серйозних травм.
b. Використовуйте засоби безпеки. Завжди
використовуйте засоби захисту очей.
Засоби безпеки, такі як протипилова маска,
неслизькі безпечні чоботи, твердий капелюх
та засоби захисту слуху, які використані для
відповідних умов, зменшують імовірність
особистих травм.
c. Уникайте випадкового пуску.
Переконайтесь, що перемикач
знаходиться в позиції "Вимкнено" перед
вмиканням в розетку. Перенос електричних
інструментів, не відпускаючи пальця
з вимикача, або ввімкнення електричного
інструменту з перемикачем в позиції
"Ввімкнено" може призвести до нещасного
випадку.
d. Зніміть всі налаштувальні або гайкові
ключі перед тим, як вмикати електричний
інструмент. Гайковий або налаштувальний
ключ, який залишився прикріпленим до
якоїсь деталі, що обертається, може
призвести до травм.
УКРАЇНСЬКА
57

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Content for Black & Decker KW900E

This manual is also suitable for:

24843