Download  Print this page

Filtrelerin Değiştirilmesi; Çevrenin Korunması - Black & Decker DV7210EL Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Filtrelerin değiştirilmesi
Filtreler her 6 veya 9 ayda bir ve her aşındığında veya hasar
gördüğünde değiştirilmelidir.
Yedek filtreler Black & Decker yetkili satıcınızdan temin
edilebilir:
Modeller: DV1010EL ve DV7210EL için VF110-XJ parça
numaralı filtreyi kullanın
Modeller: DV1410EL için VF110FC-XJ parça numaralı filtreyi
kullanın
Bakım
Black & Decker kablolu/kablosuz cihazınız/aletiniz, uzun za-
man boyunca asgari bakım gereksinimi ile kullanılacak şekilde
tasarlanmıştır. Sürekli tatmin edici çalışma, alete uygun
şekilde özen gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Kablolu/kablosuz aletler üzerinde herhangi bir bakım
gerçekleştirmeden önce:
Cihazı/aleti kapatın ve fişini çekin.
u
Veya, cihazın/aletin ayrı pil takımı varsa, cihazı/aleti
u
kapatın ve pili sökün.
Veya, pil entegre ise pili tamamen deşarj edin ve ardından
u
kapatın.
Temizlemeden önce, şarj aygıtını prizden çekin. Şarj
u
aygıtınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım
gerektirmez.
Yumuşak bir fırça veya kuru bez kullanarak cihazınızın/
u
aletinizin/şarj aygıtınızın havalandırma açıklıklarını düzenli
olarak temizleyin.
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bezle temizleyin.
u
Herhangi bir aşındırıcı veya solvent bazlı temizlik
malzemesi kullanmayın.
Çevrenin korunması
Z
Ayrı toplama. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdır.
Herhangi bir zamanda Black & Decker ürününüzün
değiştirilmesi gerektiğine karar verdiğinizde veya artık
ihtiyacınız kalmadığında, cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı olarak toplanmak üzere ayırın.
z
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması, malzemelerin geri kazanılmasına
ve yeniden kullanılmasına olanak sağlar. Geri
kazanılmış malzemelerin yeniden kullanılması,
çevre kirliliğini önler ve ham maddelere duyulan
gereksinimi azaltır.
(Orijinal talimatların Çeviri)
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin belediye atık toplama
tesislerinde evsel atıklardan ayrılmasına veya yeni ürün satın
aldığınızda yetkili satıcı tarafından alınmasına olanak sağlıyor
olabilir.
Black & Decker, kullanım ömrünün sonuna ulaşan Black &
Decker ürünlerinin toplanması ve geri kazanılması için bir
olanak sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için, lütfen
ürününüzü sizin adınıza toplayacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Size en yakın yetkili servisin adresi için adresi bu kılavuzun
sonunda belirtilmiş olan yerel Black & Decker ofisinizle iletişim
kurun. Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin bir
listesini ve tüm satış sonrası hizmetlerimizin ve ilgililerimizin
ayrıntılarını şu İnternet adresinde bulabilirsiniz: www.2helpU.
com
Pil
Z
Ürünü kendiniz atmak istiyorsanız, pilin aşağıda
açıklanan şekilde sökülmesi ve yerel düzenlemelere
uygun biçimde atılması gerekmektedir.
Tercihen, cihazı motor duruncaya kadar çalıştırarak pili
u
deşarj edin.
Serbest bırakma düğmesini (2) bastırın ve toz haznesini
u
(4) sökün.
Cihazın gövdesini bir arada tutan yedi vidayı sökün.
u
Muhafaza kapağını gövdeden kaldırın.
u
Pil takımının tüm kablo bağlantılarını ayırın.
u
Pil takımını sökün.
u
Pili uygun bir ambalaja yerleştirin ve terminaller arasında
u
kısa devre oluşmayacağından emin olun.
Pili yetkili servisinize veya yerel geri kazanım merkezine
u
götürün.
Pil söküldüğünde yeniden monte edilemez.
69

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DV7210EL

This manual is also suitable for:

Dv1410elDv1010el