Download Print this page

Temizlik Ve Bakım; Filtrelerin Değiştirilmesi; Çevrenin Korunması - Black & Decker NV19XXYZ Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
T Ü R K Ç E
Not: Şarj olma sırasında şarj cihazı
ısınabilir. Bu normaldir ve bir problem
belirtisi değildir. Cihaz şarja bağlı
durumda süresiz olarak kalabilir.
Uyarı! Aküyü, 10 °C altındaki veya 40 °C
üzerindeki çevre sıcaklığında şarj etmeyin.
Cihazı açıp kapatma (şek. D)
Açmak için, açma/kapama düğmesini
u
(1) ileri itin.
Kapatmak için, açma/kapama
u
düğmesini geri çekin.
Temizlik ve bakım
Uyarı! Filtreleri düzenli olarak temizleyin.
Toz bölmesi ve filtrelerin
temizlenmesi (şek. E & F)
Filtreler tekrar kullanılabilirdir ve düzenli
olarak temizlenmelidir.
Toz bölmesini (2) saatin ters yönünde
u
çevirmek suretiyle çıkartın.
Toz bölmesini boşaltın.
u
Filtreyi cihazın (8) saatin ters yönünde
u
döndürmek suretiyle çıkartın.
Filtreleri ılık sabunlu suyla yıkayın.
u
Gerekirse bölme de yıkanabilir.
Cihazı suyun içine batırmayın.
Toz bölmesinin ve filtrelerin kuru
u
olduğundan emin olun.
Filtreyi cihazın (8) cihaza takın. Bunu
u
filtreler yerlerine oturana kadar saat
yönünün tersine doğru çevirerek
yapabilirsiniz.
Toz bölmesini cihaza yeniden takın.
u
Toz bölmesinin yerine oturduğundan
emin olun.
Uyarı! Cihazı filtreler olmaksızın asla
kullanmayın. En iyi toz toplama temiz filtreler
ve boş bir toz bölmesiyle mümkündür.
Filtrelerin değiştirilmesi
Filtrelerin 6-9 ayda bir ve yıpranma veya
hasar durumunda değiştirilmesi gerekir.
Değiştirme filtreleriniz Black & Decker
satıcınızdan bulunabilir (katalog
numarası: VF60).
Yukarıda anlatıldığı şekilde eski
u
filtreleri çıkartın.
Yukarıda anlatıldığı şekilde yeni
u
filtreleri takın.
82
Çevrenin korunması
Z
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal
ev atıkları ile çöpe
atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüz şayet bir gün
değiştirilmesi gerekiyor ise, veya bundan
böyle sizin için kullanılmayacak ise bu
aleti normal ev atıkları ile çöpe atmayın.
z
Bu ürünü ayrı bir biriktirme için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrıca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden
kullanımına izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan
malzemelerin yeniden
kullanımı, çevre kirliliğini
önlenmesine yardım etmekte
ve ham maddeye olan talebi
indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın
aldığınız zaman, belediye atık
bölgelerinde veya perakendeciler
tarafından evlerden elektrikli aletlerin ayrı
olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
Black & Decker ürünleri çalışma ömürlerini
tamamladıklarında, Black & Decker
bunların geri kazandırılması ve
biriktirilmesi için kolaylıklar sağlamaktadır.
Bu hizmetten yararlanmak için elinizdeki
ürünü, bizim yerimize ürünleri toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel
Black & Decker ofisine başvurarak size
en yakın yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak
aşağıdaki Internet adresinden,
Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmet veren
yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. www.2helpU.com

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker NV19XXYZ

This manual is also suitable for:

Nv48xxyzNv24xxyzNv36xxyzNv60xxyzNv72xxyz